Nagybányán találkoztak a szatmári egyházmegye ministránsai

0
854

A járvány okozta korlátozások miatti hosszabb kimaradás után, idén ismét egyházmegye szintű találkozót szervezhettek a ministránsok számára szombaton, június 4-én, Tyukodi Beáta SJC, valamint Csiszár Lóránt, az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda munkatársai. Az idei – tizenkilencedik – találkozó mottója „Ma a te házadban kell megszállnom” (Lk 19,5), helyszíne pedig Nagybánya volt. Szmutku Róbert esperes-plébános adott otthont a rendezvénynek a Szentháromság-templomban.

Simon Attila ifjúsági- és ministránslelkész köszöntötte az egyházmegye több mint tíz plébániájáról érkezett közel százhúsz ministránst, akik a szervezők által előkészített sokszínű programokon vettek részt: plébániák bemutatkozása, közös ima a Schönberger Jenő megyés püspök által bemutatott szentmisén, csoportban elfogyasztott ebéd és meglepetés-fagylalt, akadályverseny, tánc, eredményhirdetés és díjazás.

A szentmise bevezető részében a főpásztor kihangsúlyozta a ministránsok szolgálatának fontosságát, kiemelve a lelkesedés jelentőségét. „Nagy a ti felelősségetek!” – mondta a megyés püspök, majd folytatta: „Az oltárnál való szolgálatotok segíti a híveket jobban bekapcsolódni a szentmisébe. A ministránsszolgálat, egy méltóságteljes tevékenység”.

A prédikációban Szmutku Róbert házigazda esperes-plébános a ministránsok szolgálatának lényegét egy példával fejezte ki. Egy kislány, akit plébánosa megkérdezett, hogy mi szeretne nagykorában lenni azt válaszolta, hogy ő áldássá szeretne válni szülei, barátai számára. Legyetek áldás! – bátorította a jelenlevő ministránsokat a szónok, aki a Pünkösd és a ministránsszolgálat közötti kapcsolatot is felvázolta. Mit köszönhetünk a Szentléleknek? Hogyan találjuk meg a Szentlelket a hétköznapjainkban? Ő annyira közel van hozzánk, hogy sokszor nem is tudatosítjuk a működését bennünk. A Szentlélek választott ki titeket erre a szolgálatra – mondta Szmutku Róbert. Nem csak azért ministrálsz, mert te akarsz, mert anya, apa, nagymama küldött, hanem Isten vonzása miatt, a Szentlélek által – állapította meg a lelkipásztor.

Szentlélek nélkül nincs igazi élet, nincs lelkesedés, csak sodródás. Tudatosítanunk kell, hogy a Szentlélek erőt, bátorságot, lelkesedést ad, közösséget teremt. Így született meg az egyház. A közösség célja nem csak együtt lenni, hanem eggyé lenni a Szentlélekben. Ne engedjétek, hogy sodorjon titeket a világ – bátorította a fiatalokat a szónok. Ferenc pápa szerint szükségünk van olyan szentekre, akik hot dogot esznek és plázába járnak, akik instáznak, használják a technikát, csak ne legyetek ezeknek az eszközöknek rabjai. Miközben fogyasztotok, gondoljatok azokra és juttassatok azoknak is, akik szükséget szenvednek.

Tanúságtevők vagytok, jelenlétetek jel és tanúságtétel Isten mellett. Szükségünk van rátok, és szeretünk titeket, visszatükrözitek számunkra Isten szeretetét. Legyetek nyitottak a Szentlélekre, váljatok áldássá szüleitek és az egyház számára – kérte a ministránsoktól a házigazda plébános.

A délután folyamán különböző próbákat kellett kiállniuk a csapatoknak, az így begyűjtött pontszámok alapján születtek meg a dobogós győztesek, bár minden résztvevő nyertese volt a találkozónak. A túrterebesi plébánia csapata lett a győztes, második és harmadik helyezést a nagykárolyi Kalazanci Szent József plébánia, valamint a székesegyházi plébánia ministránsai szereztek.

Az esemény fergeteges táncmomentummal ért véget, amelyet a Röpike Néptánc Együttes vezetői, Kása Zsolt és Melinda irányítottak. Moldvai táncokat tanítottak, ezekbe vonták be a táncolni kívánó ministránsokat.

Forrás: a nagybányai Szentháromság-plébánia