Doktori védés Rómában

0
962

Toman Zoltán temesvári egyházmegyés lelkipásztor az egyházmegye főpásztorának engedélyével 2019-2022. között a Lateráni Egyetem növendéke volt. Tanulmányai végeztével az egyetem VI. Páp pápáról elnevezett termében védte meg május 23-án Románia és a Szentszék közti konkordátum témájáról szóló doktori értekezését. Az ünnepélyes nyilvános védésen részt vett Miguel Maury Buendía érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa is.

Május 23-án, hétfőn 9 órakor a római Pápai Lateráni Egyetem VI. Pál termében került sor Toman Zoltán temesvári egyházmegyés lelkipásztor Le relazioni concordatarie della Romania con la Santa Sede című doktori értekezésének nyilvános bemutatására és megvédésére. A tudományos esemény moderátora dr. Antonello Blasi egyetemi tanár volt. Társelőadók dr. Matteo Nacci és dr. msgr. Natale Loda egyetemi tanárok.

Toman Zoltán lelkipásztor a temesvári megyés püspök, Pál József Csaba beleegyezésével 2019-2022. között volt a Lateráni Egyetem (Pontificia Universita Lateranense) növendéke, és felvételt nyert a Santa Maria dell’Anima Pápai Papnevelő Intézet és Papi Kollégium közösségébe.

Doktori értekezésének megvédésén jelen volt Miguel Maury Buendía érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa, valamint Franz Peter Tebartz van Elst püspök az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa képviseletében. Toman Zoltán lelkipásztor a kánonjogot (Diritto Canonico) választotta tanulmányai tárgyául, különös tekintettel a konkordátumra, a nemzetközi jogra, az állam és az egyház közötti kapcsolatok témakörére.

A választott témát bemutató dolgozat gazdag történeti bibliográfián és levéltári dokumentumokon alapul, amelyek a kutatás elsődleges forrását képezik. Néhány forrás a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye levéltárából származik.

A doktori értekezés öt fejezetre tagolódik. Az első a Szentszék diplomáciai tevékenységét meghatározó és alátámasztó alapfogalmak és alapelvek bemutatásából áll.

A második fejezet a Szentszék és Románia közötti diplomáciai kapcsolatok újbóli felvételének körülményeit mutatja be az új állam első világháború utáni megalakulását követően. A diplomáciai kapcsolatoknak elsőbbséget biztosított a konkordátum, amely megalapozta a katolikus egyház és az új állam közötti kapcsolatokat.

A harmadik fejezetet teljes egészében a konkordátum cikkei jogi elemzésének szentelte a lelkipásztor, bemutatva a román konkordátum és más korabeli konkordátumok cikkei közötti hasonlóságokat és különbségeket, így áttekintést nyújtva a Szentszék korabeli nemzetközi jogi tevékenységéről.

A negyedik fejezet bemutatja az Erdélyi Római Katolikus Státust (Status Romano-Catholicus Transylvaniensis).

Az ötödik fejezet két részre osztható. Az első rész az említett levéltári dokumentumok alapján ismerteti azokat a körülményeket, amelyek között a román kommunista kormány 1948. július 19-én egyoldalúan felmondta a konkordátumot, valamint a román törvényhozás által elfogadott egyházellenes törvények sorozatát, amelyek az egyházi vagyon állami tulajdonba adásához, az egyházmegyék számának csökkentéséhez, a katolikus püspökségek megszüntetéséhez, a megszentelt élet közösségeinek feloszlatásához vezettek, és amelyek a pápai nuncius Romániából való kiutasításában és a görögkatolikus egyház 1948. december 1-jei elnyomásában csúcsosodtak ki. A fejezet második része a Szentszék és Románia közötti diplomáciai kapcsolatoknak a kommunista rendszer 1990-es bukása utáni újrafelvételével, valamint az állam és az egyház közötti mai kapcsolatokkal foglalkozik, kezdve a román területen jelen lévő vallásfelekezetek életét befolyásoló polgári törvényhozással.

Ezúton is gratulálunk Toman Zoltán lelkipásztornak jelentős tevékenységéhez és az elért szép eredményhez.

Dr. Claudiu Călin egyházmegyei levéltáros

Fotók: Toman Zoltán személyes archívuma

Forrás: A temesvári egyházmegye sajtóirodája