A találkozások napja Gyergyószentmiklóson

0
1126

Intézmények meglátogatásával, „terepen”, folytatódott a Gyergyószentmiklóson tartott pre-szemináriumi találkozó, amelynek során a résztvevők, a gyulafehérvári papi szeminárium elöljárói és a katolikus iskolák lelkivezetői Kovács Gergely érsek vezetésével két oktatási intézményt és a gyergyói főesperesi hivatalt keresték fel, hogy beszámoljanak tevékenységükről, ismertessék jövőbeni terveiket, és erősítsék az együttműködést az intézmények között.

A Fogarasy Mihály Műszaki Líceumban Siklódi Piroska igazgató fogadta a Kovács Gergely érsek vezette küldöttséget. Itt ismertették a pre-szemináriumi tevékenységeket és terveket, közösen beszéltek a lehetséges együttműködésekről, hiszen a következő tanévtől új szakot, vallásturizmus szakirányú képzést indít az oktatási intézmény. A tanácskozás végén megtekintették az iskola épületén – amely az egyház tulajdonát képezi – zajló felújítási munkálatokat is.

A Szent Miklós-plébánián, a gyergyói főesperesi kerület központjában Dávid György főesperes-plébános fogadta a küldöttséget. Itt is bemutatták elképzeléseiket és közösen tárgyaltak a városi iskolák helyzetéről, azokban az egyházi jelenlétről.

A főpásztor, a szemináriumi elöljárók és a programon részt vevő lelkivezetők végül a Salamon Ernő Gimnáziumba látogattak, ahol Ferenczi Attila igazgató fogadta őket. Az igazgatóval, majd a tanári karral folytatott beszélgetés, találkozó végén Kovács Gergely érsek áldását adta a tanintézményre, az abban szolgálatot teljesítő pedagógusokra, bíztatva őket, hogy hűségesen éljék meg hivatásukat a mindennapokban.

Ezt követően a líceum dísztermében hatvan gimnazista fiú fogadta a küldöttséget. A diákok Kovács Gergely érseknek tehettek fel kérdéseket. A jó hangulatú, mindenki számára építő beszélgetés során a fiúk a liturgiáról, a misszióról, a papi szolgálat feladásáról, az örmény rítusú papságról, egyházjogi kérdésekről, szerelemről és aktualitásokról kérdezték a főpásztort, ugyanakkor arra is kíváncsiak voltak, hogy papi élete során melyek voltak a legszebb, legörömtelibb pillanatok.

A program közös kiértékeléssel végződött a gyergyószentmiklósi Szent István király ereklyéinek átvitele plébánián, ugyanis az idei találkozó házigazdája és programfelelőse Keresztes Zoltán plébános és munkatársa, Pasca Szilárd segédlelkész volt.

Forrás: Seminarium Incarnatae Sapientiae