Temesváron lezárult a szinodális folyamat egyházmegyei szakasza

0
1006

Május 22-én, vasárnap délután a temesvár-erzsébetvárosi plébániatemplomban tartották a szinodális folyamat temesvári egyházmegyei szakaszának záró szentmiséjét. Az ünnepség a szinodális folyamat imájával kezdődött, majd bemutatták a különböző közösségekben és lelkipásztori területeken eddig megtett szinodális út eredményeit.

Isten hozott mindenkit! Azért jöttünk, hogy megköszönjük Istennek az utat, amit eddig megtettünk. Az utunkat azonban még nem fejeztük be. Mindannyian tanítványok vagyunk a szinodalitás iskolájában. Most megálltunk egy pillanatra, hogy a szinodalitás szellemében meghallgassuk egymást, azt, hogyan haladtunk együtt előre ezen az úton, egyházmegyei szinten, de a különböző közösségek szintjén is. Az individualizmus kiüresíti templomainkat. Ha továbbra is csak egyéni módon éljük meg hitünket, úgy fog tűnni, hogy kevesebben vagyunk. A Szentlélek a bátorság lelke, amely arra ösztönöz, hogy haladjunk előre. – Ezekkel a szavakkal üdvözölte Pál József Csaba megyés püspök május 22-én, vasárnap délután a temesvár-erzsébetvárosi plébániatemplomban a paptestvéreket és a híveket, akik több plébániáról érkeztek a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszának záró szentmiséjére.

Az ünnepség délután a szinodális folyamat imájával kezdődött, majd a különböző közösségekben és lelkipásztori területeken – kongregációk és a megszentelt élet intézményei, ifjúsági és családos csoportok, lelkiségi mozgalmak, plébániák, Caritas szervezet – eddig megtett szinodális út eredményeinek bemutatása következett.

Bevezetőjében Szilvágyi Zsolt pasztorális püspöki helynök röviden összefoglalta a Püspökség titkárságára eddig beérkezett 26 szinodális jelentés tartalmát, és kiemelt néhány gondolatot: – A beszámolókat olvasva láthatjuk, hogy sok olyan hívő és pap van, aki szereti közösségét meg az egyházat, és tenni akar értük. Ezek a közösségek még inkább felfedezték, hogy mit jelent együtt haladni, együtt imádkozni, együtt dönteni és együtt cselekedni. A leggyakoribb témák, amelyekről szó esett, a következők voltak: útitársak, kivel haladunk együtt, meghallgatás, kommunikáció, misszió és ökumenizmus.

A továbbiakban a püspöki helynök felolvasott néhány részletet a beérkezett jelentésekből, majd így összegezte tapasztalatait: – „A mi küldetésünk ott van, ahol vagyunk, ahol élünk. A szinodális megbeszélések nem csak üres fecsegések voltak, hanem olyan találkozók, amelyek meghozták az első konkrét eredményeket. A szinodális út folytatódik. A szinodális folyamat célja nem egy dokumentum, egy papír. A szinodális folyamat nem csak egy statisztika. A kérdés az, hogyan követhetjük Jézust konkrétabban, és hogyan teljesíthetjük még jobban keresztényi küldetésünket a mai világban. A szinodális folyamat nem áll meg itt. A jól megélt szinodális út az egyház útja, és az is marad. Haladjunk továbbra is együtt.”

Ezt követően a különböző lelkipásztori területek képviselőinek beszámolói hangzottak el. A felszólalók hangsúlyozták a szinodális megbeszéléseken való részvétel örömét és a közösségekben elért hasznos eredményeket.

A záró szentmisét 18.30 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutatta be, koncelebráltak a temesvári egyházmegye több plébániájáról érkezett lelkipásztorok. A liturgia zenei szolgálatát a Harmonia Christi ifjúsági kórus végezte. Szentbeszédében az egyházmegye püspöke hangsúlyozta: „Az egyháznak a közösségek közösségének kell lennie a Szentháromság szellemében. A Jézus által óhajtott közösséget szeretnénk megélni, és ebben nagy segítségünkre vannak a szentségek, különösen a szentáldozás és az Oltáriszentség.”

A szentmisét követően a jelenlévők a temesvár-erzsébetvárosi templom udvarán agapén vettek részt.

A temesvári egyházmegye sajtóirodája

MEGOSZTÁS