Közösségépítés

A temesvári világi felnőttek számára szervezett továbbképző újabb előadása

0
1140

Szénégető István volt a temesvári egyházmegye által szervezett tanfolyam előadója. A virtuális térben tartott találkozó világi felnőtteknek szól, egy sorozat része, amelynek keretében ezúttal a plébánián kialakítandó közösségi szellemről volt szó, és a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda vezetője, a marosvásárhelyi Remete Szent Antal-templom plébánosa saját közössége egyes, a téma szempontjából releváns tevékenységeit mutatta be.

A közösségépítés és -szervezés témában május 20-án délután újabb találkozót tartottak a temesvári egyházmegye világi felnőttek számára szervezett tanfolyamának keretében. A meghívott előadó ezúttal Szénégető István marosvásárhelyi plébános, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda vezetője volt, aki a résztvevőkhöz hasonlóan online felületen kapcsolódott be a programba.

A találkozó kezdetén Pălie Veniamin lelkipásztor, a resicabányai Havas Boldogasszony-templom plébánosa üdvözölte Pál József Csaba megyés püspököt és a résztvevőket, majd dr. Imogen Tietze képzési referens imája következett.

Előadásában Szénégető István plébános három fő témát érintett: bevezető gondolatok, közösségi szellem és a marosvásárhelyi Remete Szent Antal-plébánián folyó egyes tevékenységek bemutatása. Az előadás bevezetőjében a meghívott lelkipásztor hangsúlyozta: egyház nélkül, közösség nélkül nincs kapcsolat Istennel, nincs valódi élet Krisztusban.
A második pontra vonatkozóan Szénégető István plébános felsorolta Jézus szívének néhány jellemzőjét, és arra kérte a jelenlévőket, hogy kielemezve saját hozzáállásukat, gondolkodjanak el azon, mennyire van jelen Isten a szívükben.
„Jézus mindig egységet alkot a mennyei Atyával. Elsősorban adni akar és nem kapni, elfogadja a körülötte lévőket olyannak, amilyenek, nincsenek elvárásai velük szemben, hanem mindenkit meghív Isten országába, nem személyválogató, mindig kész a kezdeményezésre, az áldozatra, mindig ő teszi meg az első lépést. Ha élő plébániát akarunk létrehozni, nekünk is egységbe kell kerülnünk a mennyei Atyával, ami az ima által valósul meg, ugyanakkor nagyon egyszerű, közvetlen kapcsolatot kell ápolnunk a plébánosunkkal. Törekednünk kell az igazi megtérésre, azaz keresni kell a módját annak, hogyan tudunk adni másoknak, hogyan fogadjunk el másokat olyannak, amilyenek, tanuljunk meg bocsánatot kérni és megbocsátani” – mondta az előadó.

Az előadás utolsó részében Szénégető István lelkipásztor ismertetett néhány, az egyházközségében folyó tevékenységet, különös tekintettel a különböző kiscsoportok pasztorációjára. Az előadó elmondta, hogy a Remete Szent Antal-plébánia területén összesen mintegy 1000 hívő lakik, egy részük a városban, másik részük a környező falvakban. Minden év szeptemberének első hetében néhány munkatárssal kirándulást szerveznek, hogy elkészítsék az új pasztorális év tervét, ezt követően pedig az önkéntesekkel és a munkatársakkal havonta találkoznak, hogy megbeszéljék a tervezett tevékenységek megvalósítását. Az egyházközségben több kiscsoport is működik, körülbelül 4-5-10 taggal, akik rendszeresen, hetente vagy havonta találkoznak.

„Van egy idősek alkotta tornacsoportunk, egy miniklubunk a 3-16 év közötti gyermekeknek és fiataloknak, akik havonta egyszer találkoznak, egy csoportunk a katekumeneknek, azaz olyan felnőtteknek, akik többet szeretnének tudni a vallásról, illetve az egyház szentségeinek felvételére készülnek, azaz még nem keresztelkedtek meg, nem vettek részt elsőáldozáson vagy nem részesültek a bérmálás szentségében. Ezeken a vasárnaponként szervezett találkozókon más felekezethez tartozó hívek is részt vesznek, akik szeretnének megismerkedni a vallásunkkal. Van egy családpasztorációs csoportunk, amely a családosoknak szervez különböző programokat, működik külön csak férfiakat és csak nőket, édesanyákat és édesapákat tömörítő csoport. 2015-ben plébániai szinódust szerveztünk, ahol megvitattuk, milyen tevékenységeket folytassunk, mit indítsunk el vagy mit ne folytassunk egyáltalán. A szinódus sok hívő számára lehetőséget nyújtott arra is, hogy meghatározzák helyüket és szerepüket a plébánián, a közösségben. Évente kétszer plébániai napot szervezünk, amelyen minden hívő, azaz a kiscsoportok összes tagja részt vesz. Ezeken a találkozókon kívül különböző whatsapp-csoportjaink is vannak” – foglalta össze a tevékenységeket a plébános.

A kiscsoportos megbeszéléshez Szénégető István családpasztorációs felelős a következő kérdéseket javasolta: Mi a helyem és szerepem a plébániai közösségem életében? Mi érintett meg? Mit tehetek még a közösségemért?

A találkozó végén Szilvágyi Zsolt püspöki helynök ismertette az elkövetkező tanfolyamok időpontját és témáját, amelyekre külön csoportokban kerül sor, valamint a június 25-én Máriaradnán megrendezésendő családfesztivál programját, amelyről további információk a családpasztorációs iroda Facebook-oldalán találhatók. A továbbképző pénteki alkalma Pál József Csaba megyés püspök áldásával zárult.

Forrás: A temesvári püspökség sajtóirodája