A szenvedő Krisztust láttam a szentatyában

Beszélgetés György Alfréd kamilliánussal

0
1027
A pápa kerekesszékben a kamillánusok között. Fotó: ANSA/Vatican News

A kamilliánus betegápoló rend nagygyűlésének mintegy hatvan résztvevőjét fogadta hétfőn délelőtt Ferenc pápa, köztük a csíkszentdomokosi születésű György Alfréd kamilliánus szerzetest, aki az osztrák és magyar asszisztenciát képviselte. Hozzájuk intézett beszédében arra bíztatta őket a pápa, hogy az irgalmas szamaritánus lelkületével, Jézus boldogmondásainak éltető erejével dolgozzanak, az Úr akaratának közös keresésével. Vértesaljai László SJ, a Vatican News magyar tagozatának felelős szerkesztője beszélgetett a szerzetessel.

Nagy öröm volt a káptalan számára, hogy gyengesége ellenére is fogadta őket a szentatya. Imádságos lélekkel várták, amikor kerekesszéken betolták a terembe a pápát, akit felállva tapssal köszöntöttek. A mostani találkozás más volt számukra, mint korábban, mert most a szenvedő pápával találkoztak nagykáptalanjuk során, amikor egy új kezdetről tanácskoztak egy új, követendő prófécia jegyében, hogy mire hívja őket a Szentlélek a rendalapító Szent Kamill szellemében.

A szentatya arra emlékeztette őket, hogy minden alapító egy karizma, a Szentlélek ajándéka és így most nekik kell Szent Kamillként jelen lenni a mai szenvedő emberek mellett, a háború, az éhség és egyéb nehézségek közepette. Ugyanakkor „Ferenc pápa a rá jellemző módon felszólított bennünket, hogy térjünk vissza az első szeretethez”, mondta a szerzetes. Harmadik pontként a szentatya a közösség prófétai jellegét hangsúlyozta, ahogy azt a káptalan során is gyakorolják.

György Alfréd kamilliánus szerzetesnek egészen különleges volt most a szenvedő pápát látni, hiszen volt idő, amikor ő maga is tolószékben élt és éppen ezért tudja, mit is jelent az a megkötöttség, a tehetetlenség, a tolókocsis ember lelki szenvedése. „A pápa nagysága abban állt, hogy ezt a belső feszültséget nem közvetítette a környezetének”. A kamilliánus szerzetes meggyőződéssel vallja, hogy „a szentatyának is megvan ez a belső feszültsége, de ezt ő nem adja tovább, hanem békét és elfogadást közvetít”. Éppen ezért ő a szenvedő Krisztust látta a szentatyában. Továbbá azt is hozzátette, hogy „ugyanezt kell meglátni a többi szenvedő emberben is, akinek nincs neve, akinek nincs méltósága”.

57 tagból áll a kamilliánus rend mostani nagykáptalanja a világ minden részéből. A hangsúly áttevődött Ázsiára és Afrikára, ennek a jele, hogy csak egyetlen európai van a tanácsban. „Azt lehet látni, hogy napjainkban Szent Kamill karizmája a szegények körében él”.

A csíkszentdomokosi születésű György Alfréd beszámolt arról a technikai nehézségről, amivel a rendnek Nyugat-Európában, főként Németországban és Ausztriában kell szembenéznie, mivel az intézmények, kórházak fönntartásának olyan magas elvárásai, szabályai vannak, aminek ők nem tudnak eleget tenni. Épp ezért keresik az új útját az eredeti karizmájuknak, amikor talán az otthon maradt, egyedül élő rászorulóknak a segítése lesz a feladatuk, főként azok számára, akiknek nincs emberük.

Forrás: P. Vértesaljai László SJ/Vatican News