Imádságos kiállás Marosvásárhelyen

0
1160

Május 18-án, szerdán este 7 órától tartották a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-templomban azt a néma, csendes tiltakozást, amelyen nagyon sokan álltak ki imával, a jelenlétükkel az igaz ügy, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum ügye és igazsága mellett.

Mivel a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum ma, szerdán esedékes, teológiai osztályba való vizsgája lehetőségét blokkolták, néma tiltakozásra hívták az iskola képviselői a szülőket, tanárokat, diákokat, az ügyet a magukénak érzőket. A néma, imádságos tiltakozásra nemcsak a templom, de az udvar is megtelt.

Az esemény egy negyedikes diák szavalatával kezdődött, amely gyermeki szinten mondta el az iskola jelenlegi helyzetét. Ezt követően dr. Tamási Zsolt József igazgató fejezte ki köszönetét a nagy létszámban való részvételért. Hangsúlyozta, mennyire szükséges éppen az ilyen helyzetekben az összetartást és összetartozást érezni, mennyire megerősítő a támogatás.

Oláh Dénes főesperes nyitotta meg az imát, kimondta: nem fogadhatjuk el, hogy belénk rúgnak. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nagyon is tudják, hogy mit cselekszenek…

Balla Imre iskolalelkész a János-evangélium 18,22-24. versek felolvasása után imában köszönte meg, hogy Jézus arcul ütésekor megkérdezte: miért ütsz engem… „Mi az Úrral kérdezzük, hogy miért ütnek minket. Szabad nekünk kiállnunk magunkért, szabad megtudnunk, hogy hol tévedtünk, szabad jogunk van az igazsághoz…”

Majd a diákok könyörgésére az összegyűlt tömeg közösen kérte Istent, minden könyörgés után fél perc csendet tartva…

„Mi nem valaki ellen akarunk tiltakozni, mi a saját jogaink gyakorlásáért állunk ki. Nem vagyunk senki ellen, de a jogunk a vallás szabad gyakorlásához sérült azzal, hogy a diákok nem tehetik le a képességvizsgát a teológiai osztályba.” Balla Imre iskolalelkész portálunkat arról tájékoztatta, a helyzet ellenére a 26 helyre 70-en jelentkeztek, és ők pénteken a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban leteszik ezt a vizsgát. Az egyház autóbuszt szervez, hogy Székelyudvarhelyre jussanak az érdeklődő diákok.

A néma tiltakozás egyperces néma csenddel és az Ó én édes jó Istenem énekkel zárult.

Egyetemes könyörgések

Igazságban teremtett a világ, igazságban kapta meg az ember az új élet lehetőségét és igazságban szentelődhet meg. Téged kérünk, igazság Ura és Istene, állj a mi igaz ügyünk mellé!

1. Add, Urunk hogy iskolánk közösségét, szellemi és lelki erejét ne tudja elbizonytalanítani az újból ránk sújtó emberi igazságtalanság!

2. Erősítsd meg bennünk, diákokban a rendíthetetlen hit erejét, amely által már megmutattad, hogy aki benned bízik meg nem szégyenül!

3. Add meg továbbra is az igazgatónak, a tanároknak, pedagógusoknak és a segítő személyzetnek a remény és a derű ajándékát, hogy mindennapi szolgálatukban meg ne törjön az iskoláért lelkesedésük!

4. Segítsd meg az iskolánkba készülő nyolcadikos diákokat az elszántságukban és a vizsgateljesítményükben, hogy az akadályok ellenére is törekvésük sikerrel járjon!

5. Add meg a szülőknek a nyugalom és a higgadtság lelkét, hogy gyermekeik mellett mint erős bástya állhassanak és elszántságukból és kitartásukból ne veszítsenek!

6. Áldd meg az iskola közösséghez tartozó személyek családtagjait is, hogy bátorításukkal és egységükkel erősítsék az érintetteket!

7. Adj bölcsességet és jószándékot a törvényeket ismerő szakembereknek, hogy munkájukkal az igazság ügyét szolgálják az iskolánkat ért támadások közepette is!

8. Segítsd meg az egyház képviselőit, hogy a hit elleni támadásokban erkölcsileg és a hit tanítása melletti rendíthetetlen kiállásukkal az evangélium hirdetését szolgálják!

9. Vezesd a politikusokat és tanügyért felelősöket, hogy gyorsan és hatékonyan megoldást találjanak a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológia Líceum zavartalan működésére!

10. Óvd meg, Istenünk, az erdélyi magyar közösséget, hogy a folyamatos támadásokban ne veszítse el a magyar értékekhez való ragaszkodását!

11. Áldd meg, Urunk, azokat is, akik a maguk igazát keresve ellenséget látnak bennünk, és félelmükben szüntelenül támadnak minket!

12. Bocsásd meg, Istenünk, azoknak a bűneit, akik jogtalanul bántottak és bántanak minket!

13. Kérünk, szolgáltass igazságot nekünk, mert benned remélünk!

14. Áldd meg, Istenünk, azokat is, akik támogatásukkal és imáikkal kiállnak mellettünk!

15. Istenünk, segítsd megtalálni mindig a helyes utat, hogy a te országod dicsősége megnyilvánuljon bennünk, gyermekeidben!

A te irgalmas jóságodba ajánljuk magunkat Istenünk! Hisszük, hogy a te kezedben jóra fordul sorsunk!