Hatzack-Lukácsovits Magda: Krisztus feltámadása

0
1041
Lukácsovits Magda: Krisztus feltámadása

Lukácsovits Magda 1933. január 8-án született Nagykárolyban egy jómódú iparos család gyermekeként. Elemi oktatásban szülővárosában, a Piarista Gimnáziumban részesült. Már itt kitűnt rajztehetsége. A kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán végezte tanulmányait. Képzési ideje alatt kezdődött el egyházművészi pályája, különböző falfestmények elkészítésével. Munkáira általánosan kompozíció- és színharmónia jellemző.

Az ő személyében egy olyan festőt ismerhetünk meg, aki életét az egyházművészetnek szentelte, de mivel a festmények, amelyeket megalkotott, saját hitéből és lelkéből fakadtak, ilyen értelemben spirituális művésznek is tekinthető. Az általunk itt bemutatandó festmény egy triptichon, amelynek témája Krisztus feltámadása. A székelyudvarhelyi temetőkápolna nyugati falát díszíti. Az eseményt három jelenetben mutatja be az alkotás, amelyek finoman egymásba olvadnak. Baoldalt a Jeruzsálemet elhagyó tanítványokat láthatjuk, akikhez Jézus csatlakozott, és az Emmausz felé vezető úton az Írásokat magyarázta nekik. A fő jelenet szorosan kapcsolódik ehhez, ahol a tanítványok a kenyértörésben immár felismerték Krisztust. A jobb oldali rész pedig azt a pillanatot jeleníti meg, amikor Tamás apostolnak is megjelenik a Feltámadott.

Mindhárom jelenetben Krisztus alakja kiemelkedik a többi szereplő közül, nemcsak a fehér ruhája, de a magassága miatt is. A művész ezen eszköz segítségével Jézus istenségét hangsúlyozza.

Azzal, hogy a művész e három jelenetet választotta egy temetőkápolna oltárképéül, a feltámadás reményét sugározza minden egyes ember számára.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Az írás megjelent a Vasárnap 2022/20-as számában.