Ajándékával ajándékozza a háborús menekülteket 

Beszélgetés Csáki Fülöp ferences szerzetessel

0
2337

A csíkajnádi származású Csáki Ferenc fr. Fülöp ferences szerzetest diakónussá szenteli dr. Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke május 21-én, szombaton 10,30-kor a csíksomlyói kegytemplomban. Fülöp testvér különleges kéréssel fordul mindazokhoz, akik részt vesznek a csíksomlyói ünnepen. Hogy mi ez a kérés? Az kiderül az alábbi rövid interjúból.

A szombati ünnep „lépcsőfok” a papszenteléshez vezető úton, amely többek között a következő szolgálatokkal jár: Isten igéjének hirdetése, keresztelés, házasság szentségénél való közreműködés, temetés és egyéb paraliturgikus cselekmények végzése. Hogyan készült az elmúlt években a hivatásra, hogyan készül most a diakónusszentelésre, ezekre a kérdésekre ad választ a diakónusszentelése előtt álló Fülöp testvér.

Megdöbbentő annak „kapujában” állni, amit egy hosszú készületi idő előzött meg… Idén fejezem be az V. évet a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán. Ezek az évek főként az alapvető teológiai ismeretek elsajátításáról szóltak, ugyanakkor nagyon sokat gazdagodtam pasztorális és lelki tapasztalatokkal is. Jelenleg inkább lelkileg próbálok készülni a diakónusszentelésre. Van egyfajta bizonytalanság, kételkedés bennem, vajon hogyan fogom tudni megélni a diakónusi szolgálattal járó feladatokat. Talán hasonló lehet ez az érzés ahhoz, mint amikor a fiatal szülővé válik. Készül az apaságra, anyaságra, hogy jó szülővé váljon, érzi ennek a kihívásait és a súlyát, és mégis a gyermek megszületése által válnak a valóságban szülővé. Mostanában leginkább egy kép foglalkoztat, a szentmisének egy mozzanata, amelyben megjelenítődik Krisztus tette: kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megáldotta, megtörte és kiosztotta. A diakónusszenteléskor is ehhez hasonló történik. Isten a kezébe akar venni, hálát ad az Atyának és megáld. És ebben a folyamatban ott lesznek a megtörések is, amelyek azt szolgálják, hogy kiosztható legyek. Természetesen, ehhez kell az én akaratom is. A szentelési szertartásban el is hangzik: „Akarom, Isten segítségével”.
A mostani készület a Miatyánk fohászának ébrentartása: „Legyen meg a te akaratod”.
A diakónus feladata az ige és az oltár szolgálata, e szolgálatokhoz hozzá tartozik a szegények, kitaszítottak szolgálata is. A háború sok ember életét megnehezítette, menekülésre kényszerítette. Arra szeretném megkérni a rokonokat, barátokat, azokat, akik esetleg szeretnének megajándékozni, hogy ha tehetik, akkor az ajándékra vagy virágra szánt összeget inkább ajánlják fel a kárpátaljai ferences testvéreknek, akik háborús menekülteket fogadnak be és látnak el. Erre a célra lesz egy külön persely kihelyezve a kegytemplomban. Hiszem, hogy e jelképes segítség is örömet tud okozni rászoruló testvéreinknek.

Fotó: Csáki Fülöp archívumából