Szent László-körmenettel kezdődött a Festum Varadinum

0
1733
Fotók: Ciucur Losonczi Antonius

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség zarándoklatra hívta az egyházmegye híveit, papjait és szerzeteseit húsvét 5. vasárnapján a székesegyházba, hiszen a hagyomány szerint mindig ezen a napon ünneplik az egyházmegye alapítóját, Szent László királyt. Az ország egyik legszínvonalasabb és egyik legismertebb kulturális fesztiválját a szentmisével és a szent király hermájának körbehordozásával kezdték meg május 15-én, vasárnap.

A program 10 órakor kezdődött a zarándokok fogadásával és ráhangolódással. A 11 órai főpapi szentmisére az egyházmegye papsága, szerzetessége és hívei mellett a szomszédos egyházmegyékből is érkeztek vendégek. A szentmise főcelebránsa és szónoka Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke volt. Az ünnepre meghívást kaptak a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet végzős papnövendékei is, akik a szentmisét követően Szent László ereklyéjét vitték a hagyományos hermás körmeneten a Petőfi park körül, ezzel is jelezve elköteleződésüket a lovagkirály erényeinek követésére. (Az eseményről készült összefoglaló videót ITT nézhetik meg.)

A szentmise kezdetén Böcskei László nagyváradi megyés püspök köszöntött mindenkit, köztük kiemelten a világi vendégek közül Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettest és Cseke Attila fejlesztési minisztert, valamint a Szent László líceum, a kisvárdai és a debreceni iskolák diákjait.

A szentmise egészének videófelvétele:

Böcskei püspök örömének adott hangot, amiért két év szünet után ismét a hagyományos módon lehet ünnepelni, és érkezhettek zarándokcsoportok is. Hangsúlyozta, mekkora szükség van az ehhez hasonló találkozásokra, egymás felkarolására. Arra kérte ugyanakkor Veres András püspököt, hogy tanításával, buzdító szavaival erősítse tovább azt a szálat, amely a két egyházmegyét a történelem folyamán összekötötte. Közösen adjanak hálát Istennek a kegyelmi ajándékáért, hogy együtt ünnepelhetnek és erősödhetnek az ő forrásainál.

Az evangéliumi szakasz Szent Máté könyvéből szólt. Prédikációja kezdetén Veres András megjegyezte: amikor egy-egy évente ismétlődő eseményen kell beszélni, nehéz helyzetben van a szónok, hiszen nagy kihívást jelent, hogy ne bocsátkozzon ismétlésekbe, hogy újat tudjon mondani a hallgatóságának. Ráadásul, ha valahol a történelmi Magyarország területen a legtöbbet tudnak Szent Lászlóról, akkor az valószínűleg éppen Nagyvárad. Ezért úgy döntött, hogy két témára összpontosít inkább: miben mutat nekünk utat Szent László, és hogyan tudunk az ő példáját követve mi is a hétköznapokban megszentelődni. Hangsúlyozta: Szent László őszintén vágyott és törekedett az életszentségre. Gyakran elhangzik, hiszen igaz az, hogy Szent István országalapítóként, Szent László pedig megtartóként vonult be a magyar történelembe. Vallotta, hogy csakis a keresztény hit alapjaira lehet építeni egy államot. Sokat küzdött ezért, és az alattvalóitól is azt várta el, hogy minden körülmények közt kövessék Krisztust. Ez napjainkban különösen értékelendő, hiszen nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy milyen támadásoknak van kitéve a kereszténység, komolyan aggódhatunk tehát a hitünkért. Ezért az anyák és a nagymamák vallásos szellemben kell, hogy neveljék a gyermekeiket és az unokáikat, hiszen e tekintetben nagy felelősség hárul a családokra. A tét nagy, mivel a lelke mélyén mindenki boldog akar lenni, egyáltalán nem mindegy azonban az, hogy ezt az állapotot hogyan érjük el: szabadossággal vagy pedig az erkölcsi törvények betartásával, erényes viselkedéssel. Szent László erre is figyelt, illetve a keresztény lovagok példaképe is volt, ahogyan tisztelte a nőket, asszonyokat és a Szűzanyát – nyomatékosította a győri egyházmegye elöljárója.

Az ünnepi szentmisén közreműködött a dr. Kristófi János Zsigmond kántor-karnagy vezényelte Szent László Ének- és Zenekar. Jelen voltak a győri határőr hagyományőrző egyesület tagjai, a fúvósok és a huszárok is.

Forrás: Ciucur Losonczi Antonius/Erdon.ro