Magyar piarista az osztrák provincia elöljárója

0
877

Nemrég újabb megtiszteltetés és elismerés érte a piarista rend magyar tartományát. Pedro Aguado generális elöljáró aláírásával jelent meg a kegyes tanítórend római generálisi kongregációjának határozata, amelynek értelmében Labancz Zsolt szerzetest, paptanárt kinevezték az osztrák provincia nagyobb elöljárójává.

Labancz Zsolt a Kamerunban született 45 éves Jean de Dieu Tagne paptanárt váltja, aki továbbra is Ausztriában marad. Így a bécsi székhelyű osztrák demarkációs kongregációt hárman alkotják: Labancz Zsolt, Platz Pius és John Bosco Joseph piaristák.

Labancz Zsolt 1974. szeptember 28-án született Kecskeméten. Szülővárosában volt piarista diák 1989 és 1993 között, majd a piarista rendbe lépve 2000-ben tett örökfogadalmat. Hittan–latin szakos tanári diplomája megszerzése után a rend kecskeméti és budapesti gimnáziumaiban tanított, 2005-től pedig az egyszerű fogadalmas szerzetesek növendéknevelője volt 2011-ig.
2011-től 2019-ig a piarista rend magyar tartományának provinciálisa, 2012-től pedig a magyarországi Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciájának elnöki tisztét is betöltötte.

Nagy megtiszteltetést jelentett, hogy 2018. március 10-én az európai szerzeteseket képviselő szervezet, a Szerzetesi Nagyobb Elöljárók Európai Konferenciáinak Uniója (UCESM) elnökévé választották a romániai Snagovban tartott közgyűlésen.
Az UCESM (Unio Conferentarium Europae Superiorum Maiorum) európai szinten összefogja a szerzetesrendeket, valamint az apostoli élet egyéb társaságait, székhelye Brüsszelben van. A szervezethez harminchét konferencia – köztük a romániai – tartozik, és összesen körülbelül négyszázezer tagot képvisel. Labancz Zsolt kiváló ismerője Erdélynek, provinciálisi minőségében (is) többször felkereste a hazai néhai és jelenlegi, történelmi piarista „fészkeket”. Részt vett tanintézmények, valamint a nagykárolyi piarista nővérek jelentős eseményein.

Fodor György

piarista konfráter

MEGOSZTÁS