Gyergyó-kerületi papi rekollekciós napot tartottak Gyergyótölgyesen

0
1249

Tavaszi rekollekciós napot tartottak a gyergyótölgyesi plébánián május 9-én a Gyergyó-kerületi papság részére.

A lelkinap délelőtt 10 órától szentmisével vette kezdetét a gyergyótölgyesi Nagyboldogasszony plébániatemplomban, főcelebráns Keresztes Zoltán plébános volt. Elmélkedésében a jó Pásztorról szóló napi evangéliumból kiindulva kitért arra, hogy „nagyon sok hívő vagy kereső ember hamis elvárásai által könnyen mellékvágányra terelhetik a lelkipásztorokat”, továbbá kihangsúlyozta: „a felszínes, látszatvallásosságra nagy a kísértés” – ezáltal is nyomatékosan kiemelve a lelkipásztorokra leselkedő veszélyeket.

A rekollekciós nap a plébánia ifjúsági termében folytatódott 11 órától, ahol a papság előadáson vett részt és a vallásszociológia kutatási módszereivel, kérdéseivel, eredményeivel ismerkedhetett meg. Az előadás előtt Keresztes Zoltán bevezetőjében kitért arra, hogy az előadás témáját az ihlette, hogy 2017-ben, a frissen létrejött gyergyószentmiklósi plébánián már végeztek vallásszociológiai felmérést annak érdekében, hogy az új egyházközség tagjainak igényeit, vallásos szokásait, hitéletét jobban megismerjék.
Az előadás moderátorai dr. Dániel Botond szociológus, egyetemi adjunktus, a BBTE Szociológia és Szociális Munka karának tanára és dr. Kiss Dénes szociológus, egyetemi adjunktus, a BBTE Szociológia és Szociális Munka karának tanára voltak.

Kiss Dénes online kapcsolódott be, tanításában kitért arra, hogy az emberek nem vallásosnak születnek, hanem vallásossá válnak, mindez pedig egy hosszas tanulási folyamat, amelynek során elsajátítják az adott kultúra elemeit. Továbbá beszélt arról, hogy a vallási érés és nevelődés sok tényező által meghatározott folyamat és ebben az egyházak fontos társadalmi szervezési intézmények.

Dániel Botond mindezek után a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia által megrendelt és 2017-ben elkészített vallásszociológiai kutatás eredményeit ismertette, illetve bevezette a hallgatóságot a kutatás módszertanába. A kutatás empirikus alapját egy kérdőíves adatgyűjtés jelentette, a mintavételt pedig a plébánián található családlapok segítségével végezték, véletlenszerű kiválasztással. Elmondása alapján a megkérdezésben a hit, a bűn, a túlvilági élettel kapcsolatos kérdések is elhangzottak, továbbá a babonaság, a reinkarnáció stb. témakörébe tartozó kérdések is felszínre kerültek. Specifikusabb, személyesebb kérdéseket is tartalmazott a felmérés, mint például azt, hogy milyen arányban vesznek részt a megkérdezettek a plébániai kisközösségekben, lelkiségi csoportokban; mennyire érzik közel magukhoz az emberek a plébánosukat; mennyire vannak megelégedve az alkalmazottak, illetve az egyháztanácsosok munkájával.

A jelenlévő lelkipásztorok kifejezték igényüket a gyergyói kerület különböző egyházközségei számára a jövendőbeli hasonló jellegű felmérés iránt. A rekollekciós napot közös ebéd zárta.

Kép és szöveg: Pasca Szilárd