Elsőszombati Mária-köszöntő Csíksomlyón: engedjünk teret a léleknek és az életnek

0
1450
A gyertyás körmenetben a kegyhely rendezői vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát. Fotók: Erdélyi Ferencesek

Azért gyűltünk össze, hogy a lélek és az élet bennünk legyen, hogy Isten segítségével engedjünk teret a léleknek az és életnek. Teret adjunk életünkben Isten igéjének – mondta az elsőszombati Mária-köszöntőn Guia Hugó ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. A Szűzanya tiszteletére ezúttal is több ezren érkeztek Csíksomlyóra.

Zarándokok népesítették be május 7-én, szombat délután a csíksomlyói kegytemplomot és környékét. Az ünnepélyes Mária-köszöntő délután négy órakor a hidegségi Boldog Gizella Nőszövetség vezette imaórával kezdődött. Közben hívek tucatjai végezték el szentgyónásukat a kolostor földszinti termeiben. Az ünnepi szentmisét délután hat órától Guia Hugó ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója mutatta be. Prédikációjában kiemelte: nem elég az Urat látni, hallgatni, közelében lenni, hanem igéjét tettekre is kell váltani. Arra biztatta a híveket, hogy úgy higgyenek Jézus Krisztusban, mint ahogyan ő is hitt a jó Istenben. A kereszthordozásaik közepette is tudják kimondani, a te kezedbe ajánlom lelkemet.

„Mi most, pünkösdre készülve a Szűzanyával együtt imádkozunk, hogy a lélek, a Szentlélek, akit megkaptunk a bérmálás szentségében, elevenen működjön bennünk. Pontosabban mi működjünk együtt a lélekkel, az indításaival, buzdításaival, tanításával, megtisztító erejével. A lélek által megy végbe életünkben a bűnbocsánat. A lélek által tudjuk az Urat magunkhoz venni a szentáldozásban. Az én szavaim – mondja az Úr – lélek és élet. Kedves Testvéreim, vajon nem azért van nagyon sokszor az, hogy erőt vesz rajtunk a félelem, a depresszió, az aggódás, mert nincs ott az életünkben Isten lelke? Pedig mi Isten temploma vagyunk, de a lelket kiűzzük magunkból a bűneinkkel. Kiűzzük a lelket azzal, hogy mindent előrébb helyezünk Istennél és vannak Istennél fontosabb dolgok számunkra. Nem azért nincs életerőnk, életkedvünk, mert nincs ott az életünkben Isten igéje?”  – mondta Hugó testvér. Hozzátette: azért is gyűlnek össze a zarándokok Csíksomlyón, hogy megerősítsék magukban és továbbadják az Istentől kapott ajándékot, megerősítsék egymást a hitben és még inkább testvérekké váljanak.

„Azért gyűltünk össze, hogy a lélek és az élet bennünk legyen, hogy Isten segítségével engedjünk teret a léleknek az és életnek. Teret adjunk életünkben Isten igéjének” – tette hozzá a ferences szerzetes. Rámutatott: aki engedelmeskedik Isten igéjének, abban van lélek és élet. A kegytemplom igazgatója arra is buzdította a zarándokokat, hogy vegyék kezükbe a Szentírást, olvassák, hallgassák és váltsák tettekre Isten igéjét, és mindebben segítsék egymást. Boldog Gizella emléknapján Hugó testvér arra is biztatta a híveket, hogy úgy hallgassanak Isten igéjére, a lélek indítására, mint ahogyan Szent István király felesége tette.

„Kérjük a boldogságos Szűzanyát, hogy tanítson meg minket igent mondani Istennek. Ugyancsak így tanítson meg bennünket Boldog Gizella, Szent István királyunk, Szent Imre hercegünk, az első magyar szentcsalád, hogy mi is tudjunk igent mondani Istennek. És a mi igenünk által szentelődjék meg családunk, szülőföldünk, mindaz, amit Isten ránk bíz, mert mi hiszünk az Istenben és ez abban mutatkozik meg, hogy befogadjuk az ő igéjét és tettekre váltjuk a segítségével” – zárta prédikációját a Mária-köszöntő szónoka.

A szentmise végén Schmutzer Noémi ministráns népviseletbe öltözve Disda Jenő Édesanyám keze című versével köszöntötte az édesanyákat, majd ugyancsak a hidegségi Boldog Gizella Nőszövetség tagjainak vezetésével világosság olvasóját imádkozták a zarándokok. A gyertyás körmenetben a kegyhely rendezői vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát.

A következő Mária-köszöntőt június 4-én nem a szokásos formában tartják, hiszen akkor lesz a pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi búcsú.

Az elsőszombati Mária-köszöntőt a Mária Rádió és a kegyhely YouTube-csatornája élőben közvetítette.

Bíró István, az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferense