A romániai katolikus püspökök találkozója a békéért való ima jegyében zajlott

Sajtóközlemény

0
1093
Fotók: bisericacatolica.ro

A romániai római katolikus és görögkatolikus püspökök 2022. május 5–7. között Temesváron vettek részt a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (RKPK) plenáris ülésén, amelyet Aurel Percă bukaresti érsek és metropolita, az RKPK elnöke vezetett.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett Miguel Maury Buendía érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa, Ioan Selejan érsek, Bánság ortodox metropolitája és Német László SVD, a szerbiai Zrenjanin (Nagybecskerek) egyházmegye püspöke.

Az ülés napirendjén a román társadalom különböző kérdései és a nemzetközi helyzet egyes szempontjai szerepeltek. Csatlakozva Ferenc pápa felhívásához Ukrajna békéjéért, a romániai katolikus püspökök elemezték, kiértékelték és ösztönözték a katolikus egyházmegyék Caritas szervezeteinek és a más katolikus segélyszervezeteknek a háborús menekültek támogatására végzett tevékenységeit. Ezzel kapcsolatosan fontos tanúságtétel hangzott el Anton Coșa kisinyovi püspök részéről. A püspökök a különböző nemzetiségű katolikus hívekkel együtt a békéért imádkoztak a máriaradnai kegyhelyen, amely a Bánság katolikusainak egyik jelentős zarándokhelye. A keleti rítusú szentmisét szintén a béke jegyében mutatták be a temesvári Szűz Mária, Béke Királynője titulusú görögkatolikus templomban.

A RKPK ülésszakának középpontjában a Püspöki Szinódus és a szinodalitás témája állt. 2021. október 17-én megkezdődött a szinodális út első szakasza: a helyi egyházak meghallgatása és konzultációja, amely szakasz 2022 augusztusában zárul. A szinódus előkészítő dokumentumaiból és az azt követő pontosításokból kiindulva a püspökök megbeszélték, milyen módon valósult meg ez a szakasz a romániai római katolikus és görögkatolikus egyházmegyékben, és meghatározták a következő szakasz programját.

A megbeszélések fontos pontja volt a jogalkotás alakulása az oktatás területén, valamint a vallásórákhoz és a hitoktatáshoz szükséges tankönyvek elkészítése. A római katolikus püspökök tárgyaltak továbbá a római katolikus egyház társadalombiztosítási és nyugdíjalapjával, valamint a liturgikus és lelkipásztori élettel kapcsolatos kérdésekről. A római katolikus és görögkatolikus egyházmegyék beszámolói mellett elhangzott Eugen Blaj lelkipásztor, a Romániai Pápai Missziós Társaságok országos igazgatója ismertetője is.

A statútumnak megfelelően a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnöki tisztét Lucian Mureșan bíboros, a Rómával egyesült romániai görögkatolikus egyház főpásztora tölti be, alelnökké pedig hároméves időtartamra a jelenlévő püspökök Aurel Percă bukaresti érsek-metropolitát választották. Megválasztották az új Állandó Tanácsot is, amelynek tagjai Lucian Mureșan bíboros – az RKPK elnöke, Aurel Percă – az RKPK alelnöke, Böcskei László – nagyváradi római katolikus püspök és Claudiu Pop – kolozsvár-szamosújvári görögkatolikus püspök.

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia következő ülésére 2022. szeptember 20–22. között kerül sor Nagyváradon, a Nagyváradi Görögkatolikus Püspökség szervezésében.

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia évente kétszer ülésezik, és Románia összes római katolikus és görögkatolikus püspökét tömöríti, kifejezve a helyi egyház egységét és Péter utódával, a római pápával való egységet.

Francisc Ungureanu főtitkár