Mindenki mindenkiért – projekt hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért

0
778
Fotók: Gyulafehérvári Caritas

A Gyulafehérvári Caritas Mindenki mindenkiért – Integrált szolgáltatások a székelyudvarhelyi hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért elnevezésű, EGT Alapokból finanszírozott projektje 2021. januárjában indult, így már a félidőn is túl jár. A huszonhat hónapos projekt elmúlt időszakában számos tevékenységet sikerült elindítani és jó néhányat be is fejezni. A székelyudvarhelyi hátrányos helyzetű közösségeket felkarolni hivatott projekt részleteiről számoltak be a Caritas honlapján.

A Gyulafehérvári Caritas munkatársai tavaly februárban sajtótájékoztatón mutatták be a projekt szakmai célkitűzéseit. Az első teendők egyike a projektcsapat összeállítása volt, ami most már eléri a tizenhárom főt, van köztük szociálpedagógus, szociális munkás, közösségi facilitátor és mentor, pszichológus, gyógypedagógus, valamint adminisztratív munkatársak is. A szakmai csapat összeállítása mellett a felkészítést is kiemelt helyen kezelték, éppen ezért több alkalommal is ellátogattak szakmai tapasztalatcserére, valamint folyamatos a csapat egyéni és csoportos szupervíziója is. A Caritas munkatársai részletesen beszámoltak a projekt részleteiről.

Zsetonprogram

A program megvalósítása 2021 márciusától zajlik és a két projektben együttműködő iskolából összesen eddig 200 gyerek kapcsolódott be. A gyerekek egy pontgyűjtő plakátra összesítik a minden eredményes iskolai nap után kapott „zsetonokat”, amit az időszakosan megszervezett vásáron tanszerekre és édességekre válthatnak. A pontok a rendszeres iskolalátogatást és felkészült jelenlétet hivatottak jutalmazni.

Ovis táborok

A program keretében a két együttműködő óvoda bevonásával két egyhetes Nyári ovi nevű tábort szerveztek az óvodába beiratkozott, de a foglalkozásokat rendszertelenül látogató gyerekek számára. Tavaly júliusban és szeptemberben zajlottak a táborok a város két hátrányos helyzetű negyedéből származó gyerekek számára fenntartott óvodákban, az ott dolgozó óvónők bevonásával. A táborok a gyerekek és szüleik életébe egy napi programhoz való hozzászoktatást céloztak meg, ugyanakkor a tevékenységek, fejlesztő játékok mellett pszichológus vezetésével a résztvevő gyerekek teszteket töltöttek ki, melyek az iskolaérettséget és az életkoruk szerint elvárható fejlettséget volt hivatott megállapítani.

Szociális kompetenciát fejlesztő képzés és szakmai tudást igazoló bizonyítvány felnőtteknek

A projekt a gyerekek mellett a felnőttek képzésére is hangsúlyt fektet, éppen ezért indították el a 16 alkalmas szociális kompetenciafejlesztő képzéssorozatot, majd az ezt követő szakmai tudást igazoló bizonyítvány megszerzéséhez szükséges felkészítő folyamatot. A toborzás eredményeképpen március végére 29 személy kapcsolódott be a programba aktívan két helyszínről, a Termés és a Budvár utcából.

A projektcsapatból kijelölt oktatók hosszú évek tapasztalata alapján állították össze a képzési csomagot 16–55 év közötti, a munkapiacon többségében inaktív felnőttek számára, akik minimum 4. elemi osztállyal rendelkeznek és a munkahelyen, munkacsoportban szükséges szociális készségek pótlásra szorulnak. Kilenc résztvevő sikeresen fejezte be a vizsgát, számukra március 23-án volt a szakképesítési igazolások – oklevelek kiosztása a Budvár utcai Integrált közösségi központban szervezett ünnepségen.

Világnapok: Nemzetközi Roma Nap és Tolerancia Nap

2021-ben a járványügyi szabályokat betartva, a tervezett tömeges kulturális rendezvény helyett egy videóüzenet készült a roma közösségek számára, melyben a projektcsapat, a Caritas Szociális Ágazata és a Székelyudvarhely városvezetése – kiegészülve a városban roma közösségekkel dolgozó szakemberekkel – lovári nyelven köszöntötte roma nap alkalmával a projekt kedvezményezettjeit. Idén az április 8-ra szervezett kulturális programmal készültünk, amely kiegészült egy rajz- és meseíró pályázattal óvodások és elemi iskolások számára.

Szakmai konferencia

Ha sajog, azzal foglalkozni kell! Az üszkösödő lábujjra hiába húzunk zoknit és rejtjük a pad alá, mert fekélyesedik – fogalmazott az egyik előadó a Közösségépítők online konferenciájának hatodik rendezvényén, amely a Dilemmák és lehetőségek a szociális szféra roma integrációs munkájában címet viselte. A Gyulafehérvári Caritas által szervezett online együttlét közel száz résztvevője együtt ismert meg jó gyakorlatokat, keresett kiutakat a multikulturális közösségek együttélésére. A mélyszegénységben élők közösségével dolgozó szakemberek kétnapos konferenciáján, 2021. október 13–14-én Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazatának igazgatója nyitóbeszédében elmondta, a romák nem lehetnek egy-egy projekt tárgyai, sem egy cél, amit ki kell pipálni: „Ha így állunk hozzá, kudarcra van ítélve, emberileg kell kapcsolódjunk a mélyszegénységben élőkhöz. Ha diszkriminálunk, szegényebbek leszünk. Méltóságunkért az integrációra kell áttérjünk, egymás kölcsönös megismerésével kezdve, türelemmel a jövőbe tekinteni.”

Megújult központ: szociális mosoda, korai nevelő és fejlesztő központ

Február 22-én, majdnem napra pontosan a projekt hivatalos nyitása után egy évvel, egy sajtótájékoztató keretében bemutatták a felújított Integrált Közösségi Központot.

Az ingatlanban kialakítottak egy korai nevelő és fejlesztő központot: Első lépések központ 0–6 éves gyerekek számára, felnőtteknek, illetve iskoláskorú gyerekeknek foglalkoztató terem, szociális mosoda és szociális szolgáltatások koordinálására szolgáló irodai tér, valamint egészségügyi rendelő található.

A központ fontos része a szociális mosoda, amely működését a központ megnyitásával párhuzamosan kezdte el. A mosoda két mosógéppel és két szárítógéppel van felszerelve. A projekt egyik kiemelkedő eredménye, büszkesége, hogy a mosoda működtetésére egy olyan személyt tudott az egyesület alkalmazni, aki elvégezte a szociáliskompetencia-képzést, valamint sikeresen levizsgázott a szakmai kiértékelőn és okleveles szobalány képesítést szerzett.

A február végi megnyitót követően a mosodában elkezdődtek az iratkozások, így március folyamán harminc háztartás igényelhette a szolgáltatásokat, akik időszakosan visszatérnek. A haszonélvezők száma folyamatos növekszik, mindig minimum egy héttel előre lehet programáltatni a mosodában. A 30 háztartás megközelítőleg 150 személyt jelent, ők többnyire a Budvár utca roma lakói. A mosoda szolgáltatásainak népszerűsítése folyamatosan zajlik a város három másik hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő családok által lakott zónáiban is.

A baba-mama foglalkozások és fejlesztő munkák megvalósítására két szakembert alkalmazott az egyesület: egy pszichológust és egy gyógypedagógust. Ők hetente három alkalommal tartanak csoportos fejlesztő foglalkozást 0–6 éves gyerekeknek a szülők jelenlétével, bekapcsolódásával. A márciusban indult szolgáltatásra eddig 15 gyerek és családja kötött szolgáltatói szerződést. A foglalkozások szülői nevelő témákat is magukba foglalnak.

Az elindított programokon kívül egy összetett hátrányos megkülönböztetés elleni kampányt is folytattak a Caritas munkatársai, amely során társadalmi párbeszédet indítottak a helyi rádiók segítségével, szakemberekkel dolgoznak fel különböző társadalmi kérdéseket. Az első adás témája a tolerancia volt. Ezen kívül médiapartnereik segítségével azon dolgoznak, hogy a többségi és a kisebbségi társadalom közti szakadékot – lehetőségeik szerint – csökkentsék.

A Mindenki mindenkiért projekt fő partnere Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, további partnereik pedig: Tompa László Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola, Kipi-kopi Napköziotthon, Ficánka Napköziotthon, valamint a székelyudvarhelyi Városi Kórház.

Forrás: Gyulafehérvári Caritas