Szent József, légy házunk ura − Templomszentelés Pusztadarócon

0
1663
Fotók: Szatmári Egyházmegye honlapja

Örömünnepre ébredtek a pusztadaróci egyházközösség hívei április 30-án, hiszen ekkor vált valóra egy 17 éve megszületett álom, a Szent József tiszteletére felépült új templom felszentelése, hogy ne csupán falak legyenek, ne csupán egy közösen felépített épület, hanem szent hely, Isten és ember találkozásának helye. „Ez a mi közösségünk, amely a keresztvíz által született újjá és ugyanazon oltárról nyert tápláló erőt, lelki templommá növekedjék és az egy oltárhoz gyülekezve gyarapodjék az égi szeretetben” − mondta Schönberger Jenő püspök Pusztadarócon a templomszentelés liturgiájának kezdetén.

A hívek a liturgikus szertartásnak megfelelően a templom előtti téren gyülekeztek, ahol az egyházmegye papjai körében Istvánfi Szilárd plébános felkérte Schönberger Jenő püspököt, hogy szentelje fel az új templomot. A plébános elmondta, hogy a pusztadaróci hívek számára Szent József mindig is példaképként magasodott ki, így nem volt kérdéses, hogy a templomot az ő tiszteletére szentelik.

A templom építését 2005-ben kezdték el, belső berendezését tekintve a faragott cseresznye, a tölgy és a hársfa dominál, a modernitás és a rusztikus elgondolás ötvöződik. Az oltár melletti négy üvegablak a négy evangélistát ábrázolja, az Úr Jézus örömhírét hivatottak előtérbe állítani.

Schönberger Jenő püspök szentbeszédében kiemelte, hogy keveseknek adatik meg az a kegyelem, hogy szülőfalujukban templomszentelésen vehetnek részt, és láthatják, hogy nő ki a földből az az épület, amely Isten házává lesz az emberek házai között. A főpásztor köszönetet mondott elsősorban Istennek, aki az erőt adta a kitartó munkához, ugyanakkor mindazon plébánosoknak, akik nélkül nem valósult volna meg: Illyés Csaba plébánosnak, aki kezdeményezője volt a munkálatoknak, Simon Attilának, Ulmer Mihálynak, Molnár Eduárdnak, akik folytatták, végül külön kiemelte s megköszönte Istvánfi Szilárd jelenlegi plébánosnak, hogy egyedivé, Istenhez méltóvá formálta a templomot. A püspök köszönetét és háláját fejezte ki a pusztadaróci híveknek is: „Mindegyikőtök egyéni hozzájárulása a legszebb és legragyogóbb tégla ennek a templomnak a falában”.

Az igeliturgiát követően az ünnepélyes hitvallás következett, majd ezt követte a templom konszekrálása. Schönberger Jenő püspök megkente az oltár négy sarkát krizmával, valamint a templom falait is, és elimádkozta a felszentelő imádságot, ezt követte a felajánlási rész.

Az ünnepi szentmise végén Istvánfi Szilárd plébános mondott köszönetet, ugyanakkor kifejezte bizalmát, hogy hosszú élete lesz az új templomnak, teljesíti hivatását, lépcső lesz Isten felé, Szent József példája által. Külön köszönetet mondott, Matuz Istvánnak és Angélának az ólomüvegek elkészítéséért, Magyari Mihálynak és Vioricának, akik a medjugorjei kegytemplom mintájára készítették el a templom padjait.

A templom berendezését Hajas László készítette, aki személyesen fejtette ki a jelenlévők előtt, hogy műalkotásai üzenetet hordoznak, nem véletlenül készültek cseresznye- és hársfából, hisz frissítő és gyógyító hatással bírnak, akárcsak Isten igéje. A bejáratnál lévő kereszt hátoldalára tizenegy ostorcsapást faragott, mert ennyi tanítvány hagyta magára Jézust, csupán János maradt vele.

A művész művei által tett hitvallást és kiemelte, hogy a keresztény ember ki kell tartson a családja mellett házastársként, szülőként, ugyanakkor ki kell tartani a hivatásban is.

Zárásként Nagy Szabolcs képviselő örömét fejezte ki, hogy itthon új templom felszentelésén vehet részt, hisz külföldön ma már inkább csak turistalátványosságként vannak jelen a templomok az emberek hétköznapjaiban.

A szentmisét közös agapé követte, ahol megvendégelték a helyiek a meghívott vendégeket, zarándokokat. Másnap, május elsején a hívek már az újonnan felszentelt templomban ünnepelték a templombúcsút, illetve köszöntötték az édesanyákat.

Iociac Kerekes Tünde; Szatmári Egyházmegye honlapja