Máriaradnai búcsújáró énekes imakönyvet mutattak be

0
1324
Fotók: Mester Erika

Pécskán április 27-én, szerdán bemutatták Nagy (Irha) István 1926–1931 között összeállított Máriaradnai búcsújáró énekes imakönyvét.

A bemutatón szép számú érdeklődő hallhatta Czeglédi Ferenc esperes-plébánosnak a szerzőről elmondott méltatását, hangsúlyozta: tennünk kell azért, hogy bekerüljön a köztudatba a munkássága, hiszen jelenleg méltó sírhelye sincs. A kötet bevezető tanulmányát Czank Gábor gyomaendrődi plébános írta, aki a szent emberekről, a vallásos szertartások előimádkozóiról beszélt, miközben a kötet szerzőjének sokirányú tevékenységét méltatta, felvetette egy emléktábla elhelyezésének gondolatát is.

Kocsik Zoltán, a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója a vallási hagyományok megőrzéséről és továbbadásáról szólt. Nagy István pécskai fizikatanár, a kötet összeállítója elmondta: 1995 táján a pécskai plébánián látta az 1931-ben nyomtatásban megjelent kötetet, és néhány év óta érlelődött benne a gondolat, hogy azt újra ki kellene adni. Sikerült rátalálni a kötetre, mivel Czank Gábornak van egy példánya, de a Pacha Ágoston püspök által jóváhagyott, gazdagon illusztrált kézirat is az ő birtokában van. E két forrásból állt össze a most bemutatott kötet, amelyben benne vannak a kéziratban lévő olyan imák és szövegek is, amelyek a nyomtatott kötetből 1931-ben politikai megfontolásokból kimaradtak. Egyes részek a kéziratból átvett facsimile változatban olvashatók. A kötet tartalmazza az igen tehetséges rajzoló szerző kéziratának minden illusztrációját is. A bemutatót Bella Ibolya nyugdíjas hitoktató vezette, aki bevezetőjében Máriaradna múltjáról és jelenéről is beszélt.

Forrás: Nyugati Jelen