Gyergyó-kerületi ministránstalálkozót tartottak Gyergyócsomafalván

0
1113
Szentáldozás

Gyermekzsivaj töltötte meg a gyergyócsomafalvi Szent Péter és Pál apostolokról elnevezett plébánia udvarát április 20-án, ugyanis ezen a napon szervezték meg a Gyergyó-kerületi ministránstalálkozót. A programon nyolcvanhárom lelkes, rendszeresen szolgáló, elhivatott ministráns vett részt a Gyergyói-medence különböző pontjairól: Borszék, Gyergyóalfalu, Ditró, Gyergyócsomafalva, Galócás, Gyergyóremete és Gyergyószentmiklós plébániáinak ministránsai gyűltek össze nagy örömben.

A ministránsok színes programon vehettek részt. A nap 10 órától imádsággal, ügyességi és ismerkedési játékokkal indult, ezt követően Fülöp Zsombor gyergyószentmiklósi segédlelkész osztotta meg tanúságtételét, gyermekkori ministránsélményeit a jelenlevőkkel. Felelevenítette legelső ministrálásával kapcsolatos emlékeit, kitért arra is, hogy nem mindig volt könnyű gyerekként ébren tartani a figyelmet a szentmise végéig, mégis úgy érezte, hogy a helye ott van a szolgálatban az oltár körül.

A program a plébániatemplomban folytatódott, ahol György Balázs gyergyószentmiklósi kisegítő lelkész és az általa vezetett gitáros gyerekcsoport énekeket és énekkel összekötött mozgásokat tanított. Rövidesen utána Kovács István-László gyergyóremetei segédlelkész tanúságára és tanítására került sor, amelyben kitért arra, hogy a ministrálás, szolgálat mellett nemcsak gyerekkorban kell kitartani, hanem ez egy egész életre szól. Fájlalta azt, hogy egyes vidékeken, egyházközségekben a ministránsok hagyományszerűen csak nyolcadikos korukig szolgálnak az oltár körül, utána lemondanak róla. Bátorította a jelenlevőket arra, hogy középiskolásként, egyetemistaként, sőt, felnőttként se szégyelljék a ministránsszolgálatot.

A tanúságtétel után a ministránsoknak három korosztályban különböző egyéni vagy csoportos feladatokat kellett elvégezniük, ahol szükségük volt a kreativitásukra, kézügyességükre és együttműködésükre.

Amikor már mindenki megéhezett, ebédre került sor a plébánia szomszédságában levő panziónál, ahol ízletes falatokkal vártak mindenkit. Ebéd után újabb játékok, testmozgás következett, ezután pedig a megosztások, csoportmunkák bemutatása.

A napot a plébániatemplomban zártuk, ahol ministránsok sokasága öltötte magára a szolgálatát jelző öltözéket, a ministránsruhát. A szentmise főcelebránsa Pasca Szilárd gyergyószentmiklósi segédlelkész volt, aki magyarázta a liturgia egyes részeit, elmélkedésében pedig saját tanúságtétele mellett továbbra is bátorította a jelenlevőket a szolgálatra. Az ószövetségi kis Sámuel meghívásából kiindulva arra buzdította a ministránsokat, hogy legyenek nyitottak az Úr megszólítására és bátran mondják a kis szolgáló Sámuelhez hasonlóan: „Beszélj, szolgád figyel!” Továbbá kitért arra is, hogy a papi hivatásra igent mondók zöme azok közül kerül ki, akik korábban rendszeresen, elkötelezetten ministráltak.

A nap végén mindenki mosollyal az arcán és örömmel a szívében távozott. Ezúton köszönetet mondunk mindenkinek, akik anyagilag támogatták és imájukkal kísérték a rendezvényt.

Pasca Szilárd, Gyergyó-kerületi ifjúsági lelkész