Miben higgyen a gyermek?

Konferencia a keresztény értékrenden alapuló nevelésről Sepsiszentgyörgyön

0
1773

A hitre nevelésről tartottak konferenciát Sepsiszentgyörgyön Keresztény értéken alapuló nevelés, avagy Miben higgyen a gyermek? címen a a Csipike Napköziotthon szervezésében április 21–22-én. A konferencia főként az óvodáskorú gyermekek hitéletbe való bevezetésének kérdéskörét járta körül összetett szempontrendszert véve figyelembe. Ezen szempontok skálája az óvodai módszertantól a kisgyermekek hitbe való bevezetésének lélektani feltételein keresztül a nevelési folyamat különböző szereplőinek kérdésköréig és a keresztény nevelés teológiai-bibliai értékrendjéig terjedt.

A konferencia főszervezője, Nagy Erzsébet igazgató elmondta, hogy a szervezés a Csipike Napköziotthon közösségének munkáját dicséri. A rendezvény ötlete az intézmény katolikus csoportjainak tizenkét éves múltjából és értékrendjéből is egyenesen következett. Az óvoda küldetésnyilatkozatában is szerepel a keresztény értékrenden alapuló nevelés célkitűzése, és a tizenkét év alatt kiforrott egy nevelési stílus és munkarend az óvodában.

A konferencia programját hosszas kutatás és ötletelési folyamat után alakították ki a szervezők. A program kialakítása során a vezérelvet részben az óvodában kialakult jó gyakorlatok megosztása, részben pedig a keresztény nevelés vázolt kérdésköreinek körüljárása képezte. A tervezett program csalogatónak bizonyult: négy hazai megyéből és Magyarországról összesen 82 jelentkező vett részt az eseményen.

Az első nap délutánján a megnyitót követően dr. Kondor Ágota hitoktató, mentálhigiénés szakember rajzolta meg a keresztény nevelő portréját. Pedagógiai és bibliai elemeket rendelve egymáshoz fokozatosan bontotta ki a keresztény tanár személyiségét, munkaközösségbeli helyét és a vele szemben támasztott elvárásokat érintő aktuális kérdéseket. Előadásának egyik legfontosabb üzenete a személyesség igénye volt: a keresztény nevelőnek nem tantárgyat, hanem gyerekeket kell tanítania, akiket ismernie, tisztelnie és támogatnia kell. A hiteles, diákjaival törődő nevelő magatartásán keresztül nyeri meg és vezeti el a hitre tanítványait.

Az előadást követően Nagy Enikő M. Kriszta nővér, Demeter Zsuzsánna és Szentes Réka, a katolikus opciójú csoportok óvónői és Nemes István tartottak Franz Kett pedagógia foglalkozást négy csoportban a jelenlevőknek. A foglalkozások célja az volt, hogy mielőtt a résztvevők a Franz Kett pedagógia elméletének egyes elemeivel ismerkednének meg, első lépésben tapasztalják azt a jellegzetes lelki és kognitív folyamatot, amelyet ez a pedagógia különleges foglalkozásaival nyújt. A foglalkozásokat követően dr. Nemes István tartott előadást a Franz Kett pedagógia alapelveiről. Az előadó a Franz Kett pedagógia jellemzői közül négy alapvonásra összpontosított: létpedagógia, kapcsolatpedagógia, valláspedagógia és egységes pedagógia. Az említett alapjellemzőket és a hozzájuk kapcsolódó didaktikai eljárásokat a foglalkozások során tapasztaltakra hivatkozva magyarázta és világította meg az előadó, így teremtve kapcsolatot az elmélet és a gyakorlat között.

Az első délután harmadik előadója dr. Sávai János volt, aki személyesen nem lévén jelen, videóra fölvett előadás formájában beszélt a kisgyermekek hitvilágáról. Az előadás a hit korai fejlődéséről és a család szerepéről beszélt gazdag fejlődéslélektani hivatkozási háttérrel.

A második nap programja nem kevésbé érdekfeszítő és rangos előadókat vonultatott fel. Szó volt a nevelés bibliai alapjairól és értékeiről (dr. Oláh Zoltán), a család és egyház vallásos nevelésben betöltött szerepéről (Ilyés Zsolt), az óvodás gyermekek hitéletbe való bevezetésének lehetőségeiről (Török Bernadett) és a vallásos neveléssel kapcsolatos egyéb kérdésekről és tényekről (Dávid György).

Az esemény támogatói Kovászna megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy városi önkormányzata voltak, a kiadások egy részét pedig magáncégek adományaiból fedezték a szervezők.

Forrás: hittan.ro