Az eledel, a feltámadást igazoló jel

0
1295

Járvány után újra szabadon, több ezren vettek részt húsvét reggelén Csíkszereda főterén a hagyományos ételszentelésen.

2020-ban a Millenniumi templomban a hívek fizikai jelenléte nélkül tartották a szentelést, de az élő televíziós közvetítésnek köszönhetően a világ számos részéből bekapcsolódhattak az érdeklődők a nagy közös hálaadásba. 2021-ben járványügyi korlátozások közé szorítva, de újra a városközpont útkereszteződésében egy hatalmas keresztet formálva sorakoztak a hívek kosaraikkal áldásra várva. Most a borongós időjárás, szállingózó hó sem riasztotta vissza a csíkiakat attól, hogy részt vegyenek ezen az ünnepen.

A főtéren felsorakozókat Tamás József nyugalmazott püspök köszöntötte. Elmondta: az Úr Jézus föltámadásának igazoló jeleivé tette az eledelt, ezért most a megszentelendő eledelek is erre szeretnének figyelmeztetni. Jézus szeretné, hogy ezek fogyasztásában is vele találkozhatnánk. A püspök és paptársai ministránsok kíséretében járták végig a sorokat, megszentelve a díszes terítőkkel letakart kosarak tartalmát. Ez idő alatt az egyházközség kórusa énekelt.

A Művészetek Háza előtt felállított oltárhoz visszatérve újra Tamás József püspök szólt a hívekhez és Szabó Lőrinc költő Hazám, keresztény Európa című költeményéből idézte: „Utálom és arcába vágom:/ őrült, mocskos, aljas világ ez,/ ez a farizeus Európa!/ Kenyér s jog helyett a szegényt,/ csitítja karddal, üres éggel/ és cinkos lelkiismeretét/ avatag és modern mesékkel.” – Mi a modern mesék helyett Jézus Krisztus üzenetét hirdetjük, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Akkor is, ha a józan tanítást nem hallgatják szívesen az emberek és ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert ezek csiklandoztatják fülüket és jobban tetszenek nekik. Mi húsvét üzenetét hirdetjük, mert tapasztaljuk, hogy a gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt, ellenben az üdvösség híre felemel, emberibb emberré tesz.

„Krisztus feltámadásának tényét lehet elmismásolni, hitünk legfőbb igazságait lehet felcserélni csokis nyuszikákkal, húsvéti terülj-terülj asztalkákkal, locsolóknak készített piros tojással, de ha hiányzik mögüle a meggyőződés, a hit, az Isten előtti leborulás, a remény és a szeretet, akkor az az ünnep csak amolyan, mintha ünnep lenne, amely igazából csak illúzió marad. Húsvét ünnepe arra hív, hogy ne tartsuk kezünket ellenzőként magunk elé gőgösen. Engedjük, hogy átjárjon húsvét üzenete és megtisztítsa látásunkat, vele életünket. Mi, hívő emberek csodálatos nép vagyunk, húsvéti nemzedék. Kétezer év óta nem tudunk felocsúdni abból a nagy csodálkozásból, amit Szent János apostol így mond: Isten fiainak hívnak, és azok is vagyunk. Most Isten fiai vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Tudjuk azonban, hogy megjelenésekor hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, ahogy van. Igen, a bűnbeesés óta a siralom völgyében élünk, de Jézus megváltó kegyelméből a mennyországot hordozzuk szívünkben. A sok csalódott és szomorú ember között mi a remény gyermekei vagyunk. Ezért a sok megpróbáltatás ellenére is boldog örömmel, alleluját zengünk, mert ő, a feltámadt Úr, így biztat: bízzatok, én legyőztem a világot. Ezekkel a gondolatokkal kívánok a jelenlévőknek is, de minden ember testvéremnek is áldott ünnepeket! A feltámadt Úr Jézus mindannyiuknak szívét töltse be örömével és békéjével!” – zárta beszédét az egyházmegye nyugalmazott püspöke.

Ezt követően Darvas-Kozma József esperes-plébános mondott köszönetet a híveknek és mindazoknak, akik részt vettek az előkészületekben, szervezésben. A szertartás a nemzeti ima és a székely himnuszok eléneklésével zárult.

Csíkszereda főterén először 2001-ben szervezett ételszentelést a Szent Kereszt-plébánia Darvas-Kozma József esperes-plébános kezdeményezésére azért, mert a több mint tízezer hívet számláló egyházközségben erre a célra szűknek bizonyult a műemléktemplom és környéke. Az ötlet első pillanattól népszerű volt, így hagyománnyá vált. Évek óta nemcsak a belvárosi plébánia hívei, hanem a város minden pontjáról érkeznek katolikusok és nem csak katolikusok kosaraikkal a főtérre, hogy az ünnepi ételekre Isten áldását kérjék. Az is hagyomány, hogy Tamás József püspök vezeti a rövid szertartást, és a plébánia lelkészei mellett a hargitafürdői pálos szerzetesek is segítenek az ételszentelésben. Idén Bálint Emil főesperes, a Szent Ágoston-egyházközség plébánosa is részt vett a sokak által Európa legnagyobb köztéri ételszentelésének tekintett eseményen.

Húsvét reggelén amúgy minden csíkszeredai plébániatemplomban és a csíksomlyói kegytemplomban is tartanak eledelszentelést.

Kép és szöveg: Csúcs Mária