Húsvétra hangoló a Caritas munkatársaitól – nagypéntek

0
871
Illusztráció: Gyulafehérvári Caritas

Az elárultatást, elfogatást, elhagyatást, hamis tárgyalást, megtagadtatást, elítéltetést, korbácsolást és kigúnyolást követően Jézusnak magának kell cipelnie a keresztjét a Koponyák hegyére, ahol két másik fogollyal megfeszítik. Nem értenek meg, nem állnak mellém, minden összeesküdt ellenem – van, amikor ezek az érzések egészen közel kerülnek hozzám. Jó lenne tisztán látni, jó lenne megsejteni, mi értelme a szenvedésemnek, hogy miért nem múlik el tőlem ez a pohár? Mi segít ilyenkor, hogy kimondjam: legyen meg a te akaratod?

Értékünk az ember, hiszik és élik is a Gyulafehérvári Caritas munkatársai, és ha ez a kijelentés elhangzik, a kliensekre, kedvezményezettekre, gondozottakra, ellátottakra gondolnak, akikkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek. Sok szó esik a szeretetszolgálatról hétköznapokon, és még több ünnepek közeledtével. E történetek főszereplőjévé csak ritka esetben válik egy-egy segítő. Pedig ő is érték, ő is ember… nem is akármilyen. Emberi megélések következnek tehát, a nagyhét minden napján a Caritas munkatársai fednek fel egy kicsit magukból, olyan történeteket, amelyek formálták őket, hozzátettek emberségükhöz. Az egyház szociális tanítása ez, személyes köntösben, emberközelben. Jézussal járjuk az utat, minden nap egy-egy kérdés kerül terítékre, illetve a hat régióban dolgozó munkatársak válaszai. A kérdés mindenkinek szól, a kálváriát járva érdemes mindenkinek megválaszolni, mások válaszából pedig, a feltámadásra várva, töltekezni.

Bizonyára mindannyiunknak vannak személyes tapasztalatai problémákkal, nehézségekkel kapcsolatosan. Van egy olyan pont is, ahol azt érezzük, hogy már nem segít semmi, feladnánk. Ez az a pont, amikor azt mondjuk, hogy: legyen meg a te akaratod. Ilyen esetekben szoktam megbizonyosodni arról, hogy nem vagyok egyedül, van kiút a nehézségekből, van remény és a dolgok kezdenek helyükre kerülni. Mikor kész vagyok elfogadni azt, hogy van egy felsőbb erő, ami vezet, irányítja az életemet, akkor nem lesz probléma az, ha az egész világ össze is esküszik ellenem.

Szávai Száva Kamilla, udvarhelyszéki szociálpedagógus

Mindennapi nehézségeink és megpróbáltatásaink közepette talán legnehezebb az Istenre való hagyatkozás. Számomra az egyik legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy – ha sokszor nem is értem az Úr szándékát, ha nem is látom sokszor az ő terveit velem – el tudjam fogadni azt, hogy Isten szeret engem, ahogy egyszülött Fiát is szerette. Hiszem viszont azt, hogy ha megteszek minden tőlem telhetőt ahhoz, hogy az isteni közreműködés hangjára hittel tudjak válaszolni, hogy szívből tudjam kimondani, „Legyen meg a te akaratod!”, akkor az Úr számomra is megadja a keresztjeim cipeléséhez szükséges erőt és a lelkem boldogságához szükséges kegyelmet.

László Zsuzsa, háromszéki szociális munkás

A gondviselés sokszor éppen a legkilátástalanabb helyzetekben nyilvánul meg. Az ilyen helyzetekben élem meg a tehetetlenségemet, de ezáltal tanulok is. Úgy tanulok, formálódok, hogy észre sem veszem. Hiszek abban, hogy mindennek oka van, és egy kilátástalan helyzet előtt állva, ha döntenem kell, a Gondviselés lesz a legnagyobb segítségem. Legyen meg a te akaratod…

Lukács Henriette, csíkszéki szociális munkás

Amikor a legnagyobb bajban vagyok, amikor kilátástalannak tűnik minden, akkor megállok, és próbálom egyszerűen elengedni, teljesen Istenre bízni, hogy legyen meg az ő akarata. Ebben hiszek, és tudom: jóban-rosszban sosem vagyok egyedül, sosem kell egyedül küszködnöm. Ez biztonságot nyújt nekem. Csak hagynom kell, hogy legyen meg mindig az ő akarata.

Fechita Marika, gyulafehérvári főtitkár

Húsvét számomra a kereszténység legfőbb üzenete: diadalmasan győzött az élet a halál felett. De a győzelemhez kell a csata: nincs húsvét nagypéntek nélkül. Nagypéntek szimbolizálja az életem azon időszakait, amikor úgy érzem, elhagyatott, kiszolgáltatott vagyok. Az ilyen esetekben Jézus nagypénteki hozzáállása a legjobb modell számomra: alázat, hit, ima, és annak tudatosítása, hogy minden vélt vagy valós rossz helyzetből Isten a legjobbat hozza ki. Lényeges Isten szavának olyan mértékben hinni, hogy még egy százalék se maradjon a kételkedésnek. Ha magas szintre emelem Istennel való kapcsolatomat, és tudom, minden a javamra válik, könnyebben kimondom: „legyen meg a te akaratod!”

Ha Jézus hitt Istennek, végigmenvén gyötrelmek sorozatán, és egy történelmi győzelem, egy feltámadás lett a vége, akkor én is hiszem, hogy Istennel egy úton járva a kiállt megpróbáltatásokért elnyerem méltó jutalmamat.

Máthé Kinga, gyergyószéki vidékfejlesztés turisztikai referense

Húsvét időszaka a munkámban is a megújulás, az új tervek, új szerződések ideje, akárcsak a magánéletemben. Az újjászületés, a remény, a bizalom érzése, a tavasz frissítő erejével és színeivel összekapcsolva erőt, valamint kitartást ad a folytatáshoz. Mikor máskor, ha nem most hiszünk abban, hogy a munkánknak értelme van és lesz, hogy mások életében is változást tudunk elérni, egy icipicit jobbá, szebbé tudjuk tenni a világot.

Hubbes Kinga, háromszéki koordinátor

Gyulafehérvári Caritas