Nagyböjti lelkinapot tartottak a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend tagjai

0
1305
Fotók: Jánó Andrea

Nagyböjt negyedik hetében, szombaton a Felsőháromszéki Hatolyka község helyi katolikus templomában tartotta a szokásos nagyböjti lelkinapját a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend közössége, amelyet a szentkatolnai Bartos Károly lovag és családja szervezett.

A szentmise kezdetén Potyó Ferenc pápai prelátus, helyi plébános köszöntötte és üdvözölte a szép számban megjelent lovagrendi és helyi közösségeket. A szentmisét Papp Márton csíkszentkirályi plébános, a lovagrend priorja és lelki vezetője mutatta be. Homíliáját három gondolat köré építette fel. Akadjak horogra Isten igéjében – így hangzott a prédikáció egyik tételmondata. A plébános elmondta, hogy mindannyian „péterek” vagyunk, akikhez Jézus személyesen lehajol és felszólít: „Evezz a mélyre!” Ez a mélyre evezés lelki életünk, az Istennel való személyes kapcsolatunk útja és felfedezése, ahova Isten felszólítására indulhatunk el az imádság útján. A Neked hol a helyed? gondolat kapcsán a szónok arra hívta fel a figyelmet: el tudjuk-e fogadni alázattal a nekünk szánt helyet. Akár az utolsó helyet is a lakodalomban. Hiszen Isten nemcsak meghív a lakodalmába, hanem egészen maga mellé emel, magába von. Nem azért, mert bármelyikünk is méltó lenne rá, hanem azért, mert szeret. A szívben elhelyezett kereszt életet adó ajándék is lehet – hangzott a harmadik gondolat. Papp Márton úgy fogalmazott: „úgy érzem, közösségünk az utóbbi időben nagyon sok szívbe helyezett kereszttel szembesül.” A szívben jól elhelyezett kereszt életet adó ajándék és gyümölcs is lehet. Ami kezdetben csak bajnak, szenvedésnek, szerencsétlenségnek látszik, később nem egyszer kinyitja a kaput, megnyílik az életünkben az az út, amely bevezet bennünket egy nagyobb jóba.

„Nagyböjti időszak különösképpen felkínálja a döntés lehetőségét, hogy életünk maradandó gyümölcsöt tudjon teremni. Mert mindannyiunk szívében elérkezik a sötétség órája és létkérdéssé válik, hogy kinek az akaratát követjük, ki mellett döntünk. Ezért fontos, hogy képesek legyünk Isten akarata mellett dönteni, mert akkor egy szebb, valóságosabb, teljesebb életet élhetünk! Fontos, hogy tudjuk ezt jól megélni és hordozni! Életünkben sokszor újra és újra le kell porolni régi elhatározásainkat, és esetleg másikat hozni helyettük, hogy még inkább odaadjuk életünket a közösség szolgálatáért. Ez az első nehéz lépés a feltámadás felé, amelyet nem lehet megspórolni, ennek a felelőssége ott van mindenki életében” – zárta homíliáját a lovagrend lelki vezetője.

A szentmise után a helyi fiatalok, Bartos Erika tanárnő vezetésével bemutatták a jelenlevőknek Hatolykát, a templom történelmét és a hatolykai gyógyfürdő történetét. A lelkinap keresztúti ájtatossággal zárult, a templomban jelenlevők közösen végigjárták Krisztus szenvedésének és kereszthalálának az állomásait.

A Szent Gellért Erdélyi Lovagrend 2012-ben alakult meg Erdélyben. Főegyházmegyei működési engedélyt 2013. augusztus 30-án kapott Jakubinyi György ny. gyulafehérvári érsektől. A Szent Gellért Erdélyi Lovagrend rendi szabályzatában olvasható a rend célkitűzése: „A Lovagrend célja a hit ápolása, a lovagi erények gyakorlása és a rászorulók segítése. Minden nap gyakoroljuk a lovagi erényeket, amelyek a: hit, remény, szeretet, bölcsesség, bátorság, türelem, igazságosság, becsület, szelídség, jóindulat, irgalmasság, a Szűzanya tisztelete. A Lovagrend minden tagjának önkéntes alapon tett vállalással kötelessége az Úr akaratának alázatos betöltése, a felsorolt erények gyakorlása, a kereszténység védelme, a magyarság és a társadalom szolgálata, a hit és az egyház védelme.” A lovagrend számára nagyon fontos a lelki élet, ezért évente több alkalommal szerveznek a közösség számára lelkinapot, lelkigyakorlatot, illetve a közösség tagjai alázattal részt vesznek a katolikus egyház búcsúin és rendezvényein. Évente többször szerveznek karitatív tevékenységeket, ezáltal is megélvén és kiteljesítvén a rendi szabályzatban foglalt kötelességeket.

Jánó Árpád kovásznai akolitus, lovagrendi kormányzó