Krizma- és olajszentelési szentmise a gyulafehérvári székesegyházban

0
1322
Fotók: Nagy Emil/SIS

Nagycsütörtök délelőtt a gyulafehérvári székesegyházban a főegyházmegye számos papjával közösen mutatott be szentmisét Kovács Gergely érsek, Jakubinyi György nyugalmazott érsek és Tamás József nyugalmazott segédpüspök. A jelenlevő püspökök és papok a papság szentségének alapításának napján megújították a szenteléskor tett ígéreteiket is, kifejezve a közösséget a főpásztorral és az anyaszentegyházzal. Ugyanakkor a szentmise keretében a főpásztor megszentelte a krizmát, valamint megáldotta a betegek és katekumenek olaját, amelyet az év folyamán a főegyházmegye plébániáin a szentségek kiszolgáltatásakor használnak.

Kovács Gergely érsek homíliájában hangsúlyozta, hogy nagycsütörtök napján két liturgikus ünneplést tart az egyház: megemlékezik a papság és az eucharisztia megalapításáról.

„Most, a krizmaszentelési szentmisén ténylegesen látható és megtapasztalható a püspök, a papság és a hívek egysége. Azonban az egység bármikor könnyen megbomolhat. Szentmisénkben imádkozzunk az egységért és kérjük a Mindenható Atya bocsánatát, ha bármi módon vétettünk az egység ellen” – kérte papjait és híveit az érsek. Továbbá kiemelte, hogy az evangélium örömhír, mert Isten azt üzeni, hogy szeret bennünket. Tisztában van minden bűnünkkel, hibánkkal, tökéletlen­ségünkkel, mégis szeret minket.

Feltámadása után Jézus rábízza apostolaira, hogy folytassák az ő művet. „Felkentek vagyunk, az Úr kent fel bennünket. Megkaptuk a Szentlélek ajándékát, bemutathatjuk a szentmisét, kiszolgáltathatjuk a szentségeket és taníthatunk a Lélek erejében. Mérhetetlen ajándékot kaptunk az Úrtól, ami óriási felelősséggel jár. Tudatosan kell vigyáznunk a magunk és híveink hitére, hitünk tisztaságára. Nemcsak a hitetlenség jelent nagy veszélyt, hanem a hiszékenység is” – nyomatékosította a főpásztor.

Kovács Gergely érsek köszönetet mondott papjainak az áldozatos és alázattal vállalt szolgálatért, a hűségért. A lelkipásztorok mellett háláját fejezte ki a hitoktatóknak, lelkipásztori kisegítőknek, munkatársaknak is, valamint minden felelősen gondolkodó és cselekvő hívőnek. Külön örömét fejezte ki a több száz gyerek és fiatal jelenlétéért, akik elzarándokoltatok Gyulafehérvárra. Számukra a főpásztor házi feladatot is adott, hogy alaposan nézzenek körül, és igyekezzenek legalább egy olyan dolgot felfedezni, amiért érdemes újra eljönni a főegyházmegye központjába, amit egy következő alkalommal meg szeretnének mutatni a legjobb barátjuknak, barátnőjüknek, szüleiknek, testvéreiknek.

Befejezésként az érsek arra hívott meg mindenkit, hogy szegezzék tekintetüket Jézusra. Hallgassák az ő szavát, engedjék, hogy megérintse őket, mert Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm.

A szentmisét online közvetítették, ITT lehet visszanézni.

Forrás: seminarium.ro