Önmagunkban kell megtaláljuk Istent − Városmisszió Gyergyószentmiklóson

0
1762
Fotók: Szent Miklós-plébánia Facebook-oldala

„Járjunk együtt!” mottóval hívták zarándoklatra a gyergyószentmiklósi híveket április 4−10. között. A városban levő négy plébánia lelkipásztorai arra szerették volna felhívni az egyhetes rendezvénnyel a figyelmet, hogy igazi zarándoklat bennünk van, nem rajtunk kívül. Az ember önmagában kellene Istent megtalálja, bemenni a „belső szobába”, ahol Atyánk mondogatja nekünk: te vagy az én szeretett fiam/lányom! Arrafele kellene kicsit zarándokolni, s ezt itthon is meg tudjuk tenni – mondta Dávid György főesperes.

Dávid György főesperes-plébános kérdésünkre elmondta, a rendezvény célja az is volt, hogy egységesítsék a programjaikat, ne központosítsák. A hetet az ökumenével indították, majd a négy templomban négy este külön elmélkedést tartottak. A meghívott szónok Bátor Botond pálos szerzetes volt.

A főesperes elmondta, ha már zarándoklat és misszió volt a rendezvény középpontjában, akkor azt szerették volna, hogy találkozások is legyenek. Különböző rétegeket szólítottak meg: meghívták a környék polgármestereit, volt egy találkozó velük április 6-án, szerdán, ahol a megyei tanács is képviseltette magát. Hangsúlyozta, mivel egy közösségért dolgoznak, így találkozni szerettek volna velük, s a lelkükről is beszélni. A találkozó sikerét erősíti meg az is, hogy a résztvevők igényelték a folytatást. Csütörtökön a vállalkozókat hívták meg, akik a világi dolgokkal foglalkoznak, hogy az ő életükbe is lopják be azt, hogyan, milyen lelkülettel végezzék munkájukat. Gyergyószentmiklóson máskor is van program a vállalkozókkal, hisz minden hétfőn reggel 7-től a vállalkozók egy csoportjával szentmisét ünnepelnek, így indítják a hetet.

Pénteken volt a pedagógusok, nevelők találkozója, hisz ők formálják az emberi lelket. Ezzel egy időben a gyerekeknek kézműves foglalkozás is volt, hogy ők is kapcsolódjanak bele a hittanórán kívüli programba is. Az itt készített tárgyakból vásárt rendeztek, aminek összegével besegítenek a táboraikba. Szombaton délután a lelkiségi csoportok tagjait hívták elmélkedésre, közös imára, szentségimádásra, szentmisére. Virágvasárnap mindhárom templomnál volt igehirdetés, előtte a főtéren, a Szent Miklós-szobornál áldották meg a barkát, és onnan indulunk a templom felé.

Dávid György főesperest a pasztoráció hangsúlyairól is kérdeztük. Elmondta, hogy a gyergyói egy nagy egyházközség, közel ötezer hívővel, ahol minden réteg megszólítható. Kiemelte: „Akarjuk a gyerekpasztorációt is, hiszen alap nélkül nem lehet építeni. Nem azt jelenti, hogy eddig nem volt, de amikor új pap jön, valami újat lát, új módon kezdi a foglalkozásokat. Külön foglalkozásokat is szeretnénk, hogy a gyerekek közel kerüljenek a közösség központjához, a templomhoz, a plébániához. A lényeg az lenne: itthon érezni magunkat a templom körül. A mi közös otthonunk és Isten háza egy, nem külön van, szeresük a templomot. Szeretnénk, hogy a lelkiségek mélyítsék az életüket. Feladatunk, hogy ami eddig is volt, azt mélyítsük el, Istenre figyelőbben, hogy az emberek elköteleződjenek Isten mellett, szeressék az Urat.”