Aranymiatyánk Somoskán

0
1123

Az ünnepség névadója a moldvai magyarság által megőrzött, nagyhétre szóló, középkori imádság, amelyben párbeszédes formában Jézus búcsúzik édesanyjától, és elmondja, mi vár rá a következő héten. A somoskai magyar háznál gyülekeztek, majd a művelődési házban tartották közel 200 résztvevővel a szenténekek, imádságok bemutatását.

Virágszombaton, a megrendezett találkozón, archaikus szenténekek, imádságok bemutatására került sor. A környező településekről sorra érkeztek a hagyományőrző csoportok szentes énekekkel, imádságokkal. A somoskai Magyar Háznál gyülekeztek, ahol kaláccsal és üdítővel várták a vendégeket, majd gyalog vonultak a rendezvénynek otthont adó művelődési házhoz.

Reggel 10 órakor volt a megnyitó: a házigazdák, Klézse község polgármestere, a somoskai, budai és a forrófalvi plébánosok, majd az MCsMSz elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Negyed tizenegytől kezdődött a szenténekek, imádságok bemutatása. A találkozót a Somoska Kulturális Egyesület és a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége szervezte. Ebédre szőlő- és káposztalapiba töltött galuska volt.

Benke Pál elmondta, hogy már a kétezres évektől tervezték, hogy a somoskai falunapok keretében kellene szentes énekeket is énekelni. „Gyűljünk össze, énekeljünk, imádkozzunk. Virágvasárnapján legyen az Aranymiatyánk. Amikor belevágtunk, nem nagyon bíztunk, hogy sikerül, akkor jött vissza József atya, aki kákovai születésű pap, ő segített nekünk. Az első esztendőben csak ő szólalt meg. Az elején nehéz volt, mert nem volt szokás. Most öt esztendeje beindítottuk, minden faluból hoznak egy éneket, egy imádságot a résztvevők. A tavaly online ünnepség volt a járvány miatt, de nem hagytuk abba. Ma gyönyörű szép idő volt, jó volt látni a többi faluból érkező embereket népviseletben felöltözve. Támogatott minket a polgármester is. Így várjuk a húsvétot.”

Benke Paulina az ünnepség után elmondta: „A Magyar Háznál vagyunk, vége van az Aranymiatyánknak. Az ötödik alkalom volt az idén. Szükségét éreztük egy imádságos találkozónak. Kicsit féltünk az elején, de aztán elindítottuk. Hála Istennek most az ötödik esztendőben vagyunk, a tavaly online volt, de ami az idén volt, megérintette a szívünket. Sok szép éneket, imádságot hallottunk. Jó alkalom, hogy felidézzük az ősöktől tanult imákat, énekeket. Lelkileg is fel kellett készülni erre. Közel 200 résztvevő volt ma itt a falunkban, szép volt, ahogy felmentünk az úton. Nagyon szép volt. A pap is velünk van, a falu velünk van, a kollégák, a hagyományőrzők velünk vannak. Mindenki készült, meghívtunk mindenkit, aki el tudott jönni. Igaz, hogy húsvét előtt sokan el vannak foglalva, de nekünk nagy örömet okoztak azok, akik részt tudtak venni. A polgármester úr is velünk volt. Galuskát csináltunk 200 embernek, tíz nagy 15 literes fazékkal. Az asszonyok, ha nem lennének, nem is tudnánk megcsinálni, ezért az asszonyoknak, a gyermekeknek, akik segítettek, a kollégáknak, mindenkinek hálás köszönet.”

ARANYMIATYÁNK

Virágszombaton este
Mária Fiát kérdezte:
„Jövő héten mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”

„Virágvasárnapján mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, király leszek,
A Jeruzsálembe bémenek.”

„Hát nagyhetfőn mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, beteg leszek,
A templomba nem mehetek.”

„Hát nagykedden mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, vándorolok,
Az uccákon le- s feljárok.”

„Hát nagyszeredán mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, hamis Júdás
Engem harminc pénzért elád.”

„Hát nagycsütörtökön mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Anyám, Geccemányi kertben
Felmenek az Olajok hegyikben.”

Jézus Geccemányi kertben,
Fenn az Olajok hegyikben,
Térgyen állval imádkodzik,
Piros vérvel izzadodzik.

„Hát nagypénteken mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, egy keresztre
Fel leszek én majd feszítvel.

Te a kereszt alatt leszel,
Szent kezedvel el nem érhetsz,
Szent kezedvel el nem érhetsz,
Szűz öledbe le nem tehetsz.”

„Hát nagyszombaton mit fogsz
„Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, koporsómban
Bészállok a gyászos síromba.”

„Húsvét napján mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz művelni?”
„Akkor, Anyám, feltámadok,
A mennyországban uralkodok.

Húsvét után ötven napra,
Piros Pünközsd hajnalára,
Elkűdöm a Vigasztalót,
A fejérszínű Galambot.

Pünközsd után nyócvan napra,
Nagyboldogasszony napjára,
Felviszlek a mennyországba,
A mennyei boldogságba.”
Ámment

Forrás: Moldvai Csángómagyarok Szövetsége