A csernátoni Ika tábor tárlata

0
1542

A háromszéki település neve ismerősen cseng a népművészetet és általában a művészetet kedvelők körében, a múzeummá, skanzenné alakult Haszmann Pál-gyűjtemény a Damokos Gyula-féle kúriában és annak parkjában, kertjében, és ennek megnyitásának évében, 1973-ban alakult a Csernátoni Népfőiskola, a Csernátoni Bod Péter Közművelődési Egyesület is.

Csernáton nemcsak gazdálkodó emberek, de alkotók otthona is, az Ika tábor ugyan csak ötödik kiadására készül, de máris merész álmokat dédelget: a nagybányai művésztelep a példakép, a gyergyószárhegyi alkotótábor nyomába kívánnak lépni. A csernátoni művésztábor az április 12-én Magyarország kolozsvári főkonzulátusa kiállítotermében nyitott kiállítás alkotásait szemlélve jó úton halad kitűzött célja felé: mind a most látható művek, mind a kiállítók névsora olyan, amely biztató jövőkép felé mutat.

A kiállításmegnyitón házigazdaként dr. Simon István Előd konzul köszöntötte a csernátoni küldöttséget, a jelenlevő művészeket és az alkotások párbeszédét emelte ki, mint ami a nemzet egységét megteremti, erősíti, építi. Csernáton küldöttségét Rákosi Árpád polgármester vezette, az ő köszöntője után Ágoston József könyvtáros és kultúrigazgató beszélt a község kulturális életéről.

A kiállításmegnyitón a szintén háromszéki népdalénekes, Jánó Kinga csángó és szilágysági népdalcsokorral kedveskedett a közönségnek, emellett a megnyitó zárómozzanataként háromszéki népdalt tanított a hallgatóságnak. Székely Géza csernátoni képzőművész, a kiállítás kurátora arról beszélt, hogy a falakon látható alkotások mellett az alkotótáborban gyermekek is részt vesznek, az ő évről évre fejlődést mutató alkotásaikból is nyílt egy tárlat a kolozsvári Apáczai Líceumban. A főkonzulátus rendezénytermében május közepéig látható kiállításról Zakariás Ágota művészettörténész ismertető-értékelő sorait Forró Ágnes képzőművész olvasta fel, fel is keltve az érdeklődést a sokféle techikával készült művek iránt. Hiszen a kiállított alkotások közt van olajfestmény, akril, tusrajz, fotó, montázs és vegyes technika, még digitális grafika is látható, harmincegy képzőművész (lakhelyük megoszlása szerint Csíkszeredától Brassóig, Aradig, Kolozsvárig, sőt, Budapestig, Montreálig) hatvan alkotását válogatták össze és mutatják be Kolozsváron. De azt is megtudhattuk, dédelgetett álmuk ezt a kiállítást az alkotótáboraikban készülő további alkotásokkal együtt helyben, Csernátonban állandó tárlattá alakítani.

A hangulatos megnyitó a csernátoniak által szervezett kínálással ért véget, kürtőskalácsot hoztak ajándékba az érdeklődőknek, akik megállapították: érződik a háromszéki szív ezekben a finomságokban.