Magunk után értékes nyomot hagyjunk.  CSELEN- Cserkész lelkinapok 2022

0
1761

Az idei székelyföldi cserkész lelkinapok, azaz a Cselen 2022. április 9. és 10. között került megszervezésre Csíkszeredában. A rendezvénynek a Segítő Mária Líceum Kollégiuma adott otthont. A következőkben Simó Gáspár csapatvezető és iskolalelkész beszámolóját olvashatják.

A Szenti Tibor írótól vett mottó értelmében a programokat úgy állítottuk össze, hogy a foglalkozások által a fiatalok értékes nyomot, segítséget kapjanak ahhoz, hogy ők maguk is értékes nyomot hagyjanak szavaikkal, tetteikkel amerre megfordulnak, ahol élnek: közösségeikben, a természetben, a társadalomban stb.

A felvezető előadás után kreatív élményösvény foglalkozás volt a városi parkban. Kilenc csoportban, kilenc állomásnál kaptak tanítást különféle történetek által, mindezt az őrsvezetőikkel közösen próbáltak a megbeszélés által megérteni, elmélyíteni. 

Délután őrsi tevékenység volt, melyen egy–egy nyomhagyó történetet írtak, s felkészültek, hogy azt az esti „tábortűznél” dramatizált formában elő is tudják adni. Ezután Csíksomlyóra zarándokoltunk, ahol a keresztutat elvégezve együtt imádkoztunk az ukrán-orosz háború áldozataiért, a békéért. 

Somlyóról visszatérve, a vacsora után került sor a jelenetek előadására, melyeket vastapssal, csatakiáltásokkal jutalmaztunk. Előadások közt cserkészdalokat is énekeltünk. 

E tevékeny, élményekkel tele nap után virágvasárnapjára ébredtünk. 

Miután a Szent Ágoston templomban részt vettünk a virágvasárnapi, ünnepélyes szentmisén egy kiértékelő kör után lezártuk a 17. CSELENT.

Végezetül a résztvevő cserkészek és a szervezők nevében köszönetemet szeretném kifejezni a Hargita Megyei Tanácsnak, valamint a Hargita Megyei Kulturális Központnak, hogy anyagilag támogatták a rendezvényt, mert így a megnövekedett étkezési és elszállásolási árak kifizetése jelentősen könnyebb volt a résztvevő cserkészek számára. Mondhatni majdnem fele árat kellett fizessenek a cserkészek, hogy a program anyagi kiadásait fedezni tudjuk. Tudom, hogy ez a támogatás valamennyi cserkészben és szüleikben is értékes nyom marad.

Köszönöm a Segítő Mária Líceum igazgatóságának, hogy újra helyet adtak a rendezvénynek. Hálás vagyok annak a 90 cserkésznek, akik ezt a programot választották, a jól megérdemelt hétvégi pihenő s egyéb tevékenység helyett, érdeklődéssel, aktívan, jó lélekkel vettek részt a programon. 

Bízom abban, hogy e program a figyelemkeltésen és biztatáson túl segíteni fogja a fiatalokat, hogy a mottó értelmében, a kapcsolataikban, a közösségeikben, településeiken, a természetben értékes nyomokat hagyjanak maguk után.

Simó Gáspár csapatvezető