Kreativitás vetélkedő Marosvásárhelyen

0
1669

A közösség – részvétel – küldetés kulcsszavakkal hirdette meg Ferenc pápa a következő püspöki szinódust a szinodális egyházért. Ennek jegyében zajlott az idei főegyházmegyei kreativitás vetélkedő, április 8-9. között, Marosvásárhelyen.

A tizennegyedik alkalommal szervezett országos versenyre két év online térben való vetélkedés után a szervezők és versenyzők nagy örömére újra fizikai jelenlét mellett kerülhetett sor. A versenyre hét megye mintegy 950 diákja regisztrált. A gyulafehérvári egyházmegye diákjai mellett a szatmári és nagyváradi egyházmegyék diákjai is részt vettek a vetélkedőn, amely az országosan elismert hivatalos megyeközti (regionális) versenyek közt szerepel, szervezője a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum, társszervezői a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség és a marosvásárhelyi Pro Vita Cristiana Alapítvány.

A versenyzők 12 versenykategóriában mutathatták be kreatív képességeiket. A versenykategóriák a részvétel módja alapján két csoportra vannak osztva: az előzőleg elkészített és beküldött művészi alkotások a passzív kategóriákhoz sorolódnak. Ezek a rajz, fotó, naptár, plakát és dombormű/körplasztika kategóriák, amelyekbe összesen 477 alkotás érkezett. A passszív kategóriák zsűrizése a beküldött alkotások közönség nélküli megtekintésével történt, a díjazott alkotásokból online kiállítást terveznek megvalósítani.

A fizikai jelenlétet megkívánó aktív kategóriák a szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, irodalmi alkotás, vokális és hangszeres zene, a tánc és a sport.

A legnépszerűbb és legszínesebb aktív kategória a hangszeres és vokális zene kategóriája, ahol 173 diák mutatta meg tehetségét egyénileg vagy csoportban. A művészeti oktatásban részt vevő diákok minden kategóriában külön kerültek elbírálásra. Nagyon újszerűnek és kreatívnak ítélte meg a zsüri a bemutatott 16 kisfilmet, amelyen összesen 103 diák dolgozott. A diákok mögött elismerés illeti a felkészítő tanárokat, akik biztatták, segítették és kísérték a versenyzőket ebben a kalandban.

A verseny idei tematikája, a szinodalitás témája első hallásra nehezen megközelíthetőnek tűnhetett, de a kiírásban megadott kiinduló pontok alapján a legtöbb versenyzőnek sikerült megfelelően felkészülni a témából: „A szinodális egyházért témakör kreatív értelmezéséhez a következő gondolatokat javasoljuk figyelembe venni: A szinodális egyházért logón egy terebélyes fa látható, szinte uralja, ágai elérik az eget, formája Krisztus keresztjére utal. Felette az Oltáriszentség napként ragyog. A vízszintes ágak kezek vagy szárnyak gyanánt kitárulnak, a Szentlélekre utalva. A fa-kereszt-Eucharisztia-Szentlélek tövében az egyházat, Isten népét 15 színes, mozgásban levő alak szimbolizálja: az egész emberiséget, az élethelyzetek, a generációk és a származás sokféleségében. Nincs hierarchia ezen emberek között: fiatalok, idősek, serdülők, gyermekek; férfiak, nők; világiak, szerzetesek; szülők, párok, egyedülállók; fogyatékkal élők; a püspök és a szerzetesnővér is közöttük megy, nem előttük. Mozgásban vannak, mert az egyház, Isten vándorló népe sosem statikus: mozgásban van. Mindezen képi elemek alatt ott áll a téma megnevezése, Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel és küldetés. A „szinódus” ősi szó az egyház hagyományában, és azt az utat jelzi, amelyen Isten népe együtt jár. Isten népének minden tagja a keresztség által arra hivatott, hogy aktív részese legyen az Egyház életének. A szinodalitás mindenekelőtt azt a sajátos stílust jelöli, ahogyan Isten népe együtt vándorol és egy közösségbe tartozik”. (Részlet a versenykiírásból)

A Nemzeti Színházban tartott megnyitón Oláh Dénes főesperes a Szentírás két apostolát idézte: Jakab apostolt, aki szerint minden jó adomány felülről, a világosság Atyjától jön. (Jak 1,17) Pál apostol szerint pedig mindenki azért kapja az adományokat, hogy használjon vele. Házigazdaként azt kívánta a főesperes a versenyzőknek: érezzék meg, hogy adományaikkal, talentumaikkal szolgálni is tudnak. Arra biztatta a jelenlevőket, hogy ezt tegyék is meg, hiszen földi életünk csak akkor lesz kiteljesedett és boldog, ha a talentumainkat a közösség szolgálatába tudjuk állítani.

A vetélkedő szombat este 6 órakor ünnepi szentmisével és díjazással zárult. A záró szentmisén a gyergyócsomafalvi gyermekszkóla énekelt, akik a verseny díjazottjai közé tartoznak.

Záró beszédében a főszervező, dr. Tamási Zsolt József iskolaigazgató a versenyzőknek, felkészítőiknek, a zsürizést vállaló szakembereknek, valamint a szervezőknek tolmácsolt köszönete mellett reményét fejezte ki, hogy a felkészülés alatt a verseny tematikájához közelebb kerülve a diákok, a szülők és a felkészítő tanárok is nagymértékben profitáltak, és ezáltal Istenhez is közelebb kerültek.

Fotók: Bereczki Hunor, Molnár Miklós Csaba