Sepsiszentgyörgyön szentmisével zárult az imalánc

0
1306

A sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport rendszeres imalkalmai ismeretesek: erős közösséget formált ez a folyamatos imádság. Több imaláncot is szerveztek, az egyházmegye, az egyház szükségéért, a közösség Isten felé haladása útjának egyengetéséért. Az imaláncot kiterjesztették a csoport, sőt a város határain túlra azáltal, hogy bekapcsolták a modern média lehetőségeit: a Facebookon, a RomKat.ro portálon, a Vasárnap és RomKat Facebook-oldalán és a Mária Rádióban is sugározták a szentmiséket, közös imákat, tanúságtételeket. A legutóbbi ilyen imalánc imái a megtérés, megújulás elősegítéséért szóltak, a tanúságtételekben pedig, amelyek éppen a tegnap értek véget, megtéréstörténeteket osztottak meg, aki vállalták a nyilvános megszólalást, feltárulkozást, felvillantottak egy-egy lehetséges utat a megtéréshez, és tovább, Isten felé.

Az imalánc lezárásaként a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániatemplomban szentségimádást tartottak és szentmisét ünnepeltek, amelynek főcelebránsa és szónoka Karácson Tibor, az erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója volt. Az imalánc ötlete, témája ugyanis tőle származik, mondta a szervezőmunka oroszlánrészét végző Regina nővér a szentmise végén a hálaadás és a köszönetmondás pillanataiban. A hála a kapott kegyelmekért, a megtett útért szólt, és a közös imáért, böjtért, azért, hogy sokan merték vállalni azt, hogy egymást hordozzák.

Az igehirdető egy bibliai igét állított a középpontba: Betelt az idő, elközelgett az Isten országa, térjetek meg. Ez a néhány kijelentés Jézus első prédikációját alkotja, ezzel kezdte meg idehirdetői munkáját a földön. Térjetek meg! — enélkül elméleti kérdés és fogalmi magyarázat a hitünk. Amíg nem tér meg valaki, addig idegen neki Isten országa, mondta Karácson Tibor, és néhány példát is sorolt, milyen kifogások, ellenvetések hangzanak el olykor. A megtérést ma sokan azért nem veszik komolyan, mert szerintük ez a pap dolga, hogy mondja, a Szentírásban le van írva, de ezzel a téma el is van intézve. Pedig a pap, és mindaz, aki vele együtt a megtérés szükségességét hirdeti, azért mondja, mert komolyan, meggyőződésből teszi. A megtérés jelei nem annyira a szavak, hanem a tettek, s azok hatása. Van, akinek az az kifogása, hogy a világon nem látszik a megtérés hatása, ugyanolyan gonoszak, kegyetlenek az emberek, ugyanolyan rettenetes dolgok történnek a világban… Kétezer éve élnek keresztények, és ez nem látszik a világon, nem vitte semmivel előbbre… De vajon igaz lenne ez? Isten országa elközelgett, még ha mi nem akarunk is tudomásul venni róla, jelentette ki a szónok, és így folytatta: Azért nem tapasztaljuk a hatását, mert nem akarjuk meglátni és megérezni azt. Pedig ma a békére, a lelki békére különösen nagy szükség van. Ezt a békét a megtérés és megtisztulás által szerezhetjük meg.

Egy másik kifogás, ami többeket visszariaszt: hogy Krisztus, az egyház körül sürgölődők, akik nagy hangon hirdetik magukról, ők mennyire megtértek, azokból sokszor lenézés, gőg árad, kirekesztőek. Vannak ilyenek, mondta Karácson Tibor, de nem ez az általános. A megtérést, az igazi megtérést elmélyülés, fejlődés követi. Nem elég egyszer megtérni, az gőgössé tehet, de naponta újra s újra megtérve, a hitben fejlődve már eltűnik ez a látszat, mert az ember megtapasztalja, hogy az elmélyülés a hitben Isten kegyelme, s ezt az ajándékot befogadni alázat kell. Aki igazán megtér, letérdel, alázatot él és tanul meg. Nem egyik vagy másik megtért, magát megtérnek hirdető keresztényt kell követni, hanem Jézus Krisztust, a magunk módján és útján, összegezte a szentmise szónoka.

Ilyés Zsolt plébános együtt örvendezett a részvevőkkel az imalánc megvalósulásán, és azon, „hogy a mi templomunkban kezdődött és ért véget — nem a megbocsátás, hanem az imalánct. A plébános hozzátette: a téma nagyon jól talál a húsvétra való készületben is, hiszen a megbocsátásra folyton szükség van, de a megbocsátás nehéz, mert sebek keletkeztek, mert fáj, mert megsebeztek. Húsvéti a téma, mert Jézus maga nemcsak megbocsátott, de a saját szenvedését is a mi bűneink megbocsátásáért ajánlotta fel. Nagyon aktuális hát a megbocsátásról elmélkedni, a megbocsátásért imádkozni a húsvétra való készület részeként: hogy tudjuk tovább szeretni azt, aki megbántott, hordozni a fájdalmat s hagyni, hogy Isten gyógyítson. Végül Ilyés Zsolt sepsiszentgyörgyi plébános kegyelmet és sok erőt kívánt a megbocsátáshoz minden ténylegesen és virtuálisan a szentmisén résztvevőnek.

Végül hadd idézzünk egy kedves, igazi keresztény, a szentmise lelkületéhez illő kommentet, amit a miseközvetítés Facebook-felületén írt valaki: „Hálásan köszönöm a szentmise közvetítését, így ismét együtt fohászkodhattunk az Úr Jézushoz! Isten áldása kísérje további életüket és áldozatos munkájukat! Hálásan köszönöm a szép, szívből szóló, tanulságos prédikációt és énekeket!”