Jézus szíve szerinti emberek legyenek − Lelkigyakorlat a Segítő Mária-gimnáziumban

0
1383

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban idén újra igyekeztek megteremteni annak lehetőségét, hogy a diákok iskolai program keretében is találkozzanak azzal, aki gondviselőként áll mögöttük, s várja, hogy gyermekei feléje forduljanak – írta Simó Gáspár lelkivezető a diákoknak tartott lelkigyakorlatról. A program hatásáról kifejezte: „Bízom abban, hogy az átimádkozott, átelmélkedett foglakozások az Isten és az önmaguk megismerésben mélyebbre vitték a fiatalokat. Hiszem, hogy az embertársaik és saját maguk helyes szeretetének folyamatában a diákok előbbre jutottak.”

Úgy gondolom, hogy egy csodálatos felismerés lehetett annak hátterében, hogy József Attila megírta az Isten itt állt a hátam mögött című költeményt. Csak a kezdő sorokat idézem: „Az Isten itt állt a hátam mögött/ s én megkerültem érte a világot.” A költő e verséből kitűnik, hogy istenkereső ember volt, akárcsak mi. Arról is vall, sokat tett azért, hogy Istennel találkozzon, kapcsolatba kerüljön vele: „megkerültem érte a világot.” E két sorban azt is megvallotta a költő, hogy akit keresett, az nagyon közel volt hozzá: a „háta mögött”.

Csupán két sorát idéztem, hogy bevezessem mondandómat, mellyel hálámat szeretném kifejezni a 2022-es évben mellénk álló lelkigyakorlatvezetők iránt, akik a léleképítő, lélekápoló foglalkozások által megpróbálták a diákok tekintetét Istenre irányítani. Igen. Ebben az évben újra próbáltuk megteremteni annak lehetőségét, hogy a diákok iskolai program keretében is találkozzanak azzal a személlyel, aki nagyon közel van hozzájuk, gondviselőként áll mögöttük, s várja, hogy gyermekei meg feléje forduljanak, s vele bizalmas, meghitt kapcsolatot alakítsanak ki.

Mint az iskola lelkivezetője, az osztályfőnökök és diákok nevében hálával és tisztelettel köszönöm a lelkigyakorlatok vezetőinek, hogy az istenkeresésben, az Istenre való rámutatás, az Istenhez vezetés folyamatos munkájában mellénk álltak, hozzánk társultak, támogatták a Segítő Mária-gimnázium diákjait.

Szeretném felsorolni segítőinket, akik a foglalkozásokat vezették:

Az V.−VIII. osztályokban Adorján Zsófia, Antal Angyalka, Gábor Zsuzsa, Koncz Mária-Magdolna pszichológus szakemberek vezették a foglalkozásokat.
A IX. osztályokban Ábrahám Tünde, Bakó Csilla, Dénes Teréz, Erőss István, Keresztes Erika, Szakáli Tünde, a KALOT munkatársai koordinálták a programokat.
A X. osztályokban Hajlák Attila, Márton József és Simon Imre lelkipásztorok vezették a lelkinapokat.
A XI. osztályokban Bereczki Silvia, Kedves Rita segítőnővérek, valamint a ferencrendi szerzetesek: Albert István, Leánder testvér; Urbán Erik testvér; Guia Laurean, Hugó testvér; Fábián Sebestyén testvér és munkatársaik: Suciu Dorottya, Szabó Réka és Szabó Levente segítettek.
A XII. osztályokban a házasság témában házastársak segítettek a lelkigyakorlatoztatásban, így: az Árkoson lakó Csiszér házaspár, Hajnalka és Csaba, a csíkszentdomokosi Kristály házaspár, Katalin és József, valamint a kézdivásárhelyi Kertész házaspár, Mária és Tibor. Ők valamennyien a Házas-Hétvége Mozgalomnak (is) lelkes tagjai.
Végül meg szeretném említeni a tanárok és szülők lelkigyakorlatára meghívott előadó Uzsalyné Pécsi Rita nevét is, hogy megköszönhessük a lélekkel átitatott, lelkesítő, tudományos előadásait.
Hálásan köszönjük valamennyiüknek a lelkes mellénk állást!

Köszönjük, hogy igent mondtak a felkérésre, megálmodták, kigondolták a foglakozásokat. Tudom, hogy segítőink imádkoztak, továbbá komoly előkészületet, megbeszéléseket, foglalkozásokat tartottak, hogy a lelkigyakorlat célját megvalósítsák. Állítom, hogy munkájuk, közös törekvésünk eredményes lesz. Bízom abban, hogy az átimádkozott, átelmélkedett foglakozások az Isten és az önmaguk megismerésben mélyebbre vitték a fiatalokat. Hiszem, hogy az embertársaik és saját maguk helyes szeretetének folyamatában a diákok előbbre jutottak.
Kívánom, hogy ennek a ténykedésnek gyümölcseit valamennyien „ízlelhessük”, az által, hogy látni fogjuk erkölcsös egyéni és közösségi életüket, az egyház és a társadalom intézményeiben való áldozatos, becsületes, kitartó tevékeny szeretetüket.

Végezetül azon meggyőződésemnek is hangot szeretnék adni, hogy tevékenységükkel nem csak az intézményt, az intézmény igazgatóját, lelkivezetőjét, tanárait és diákjait támogatták, hanem magát a mindenkor segítő Szűz Máriát is, hiszen a mi ügyünk (hogy Jézus szíve szerinti emberek, közösségek legyenek ma és a jövőben is) az ő ügye.

Simó Gáspár lelkivezető