Mi lesz az erdőkkel?!

0
1141

Ferenc pápa 2015-ben kiadott Laudato si’ kezdetű enciklikájában a szentatya összefogásra szólít fel, hiszen „közös otthonunk olyan, mint egy nővér, akivel osztozunk a létben, és olyan, mint egy szép anya, aki karjába zár minket”. Ez a gondolat volt a kiindulópontja a váradi püspöki palotában megrendezett Mi lesz az erdőkkel?! – Az erdők kihívásai a klímaváltozással szemben című konferenciának. Az erdőgazdálkodás terén tapasztalható gyors és aggasztó változásokra való tekintettel időszerű, hogy a felelős szervezetek és szakemberek együttműködve, közösen lépjenek fel a rendelkezésre álló erdők védelmében és fejlesztésében.

A váradi püspökség valamikor jelentős erdőkkel rendelkezett, amelyeket az államosításkor elvettek s a restitúció nyomán sikerült visszakapni, ezeket ma a Szűz Mária Erdészeti Hivatal adminisztrálja. Böcskei László váradi püspök szerint „Az erdőállomány ésszerű kihasználása biztosította az oktatást, az oktatási hálózat kiépítését, a szociális hálózat kialakítását és működtetését. Amikor ma ezt a feladatot próbáljuk ellátni, akkor az elődök gyakorlatára gondolunk, hiszen a váradi egyházmegyének e téren is jól kialakított struktúrái voltak.” A visszaszolgáltatás nyomán több gonddal is szembesült a püspökség, mindez a megfelelő szakemberek bevonását, a megfelelő struktúrák kialakítását tette szükségessé. Az erdőt regenerálni, majd fejleszteni kellett, így lehet majd adottságait a továbbiakban kihasználni. Mindezekkel a feladatokkal szembesülve azon igyekszik a püspökség, hogy felelős erdőgazdálkodást valósítson meg. Ennek érdekében szervezték azt a tudományos konferenciát, amelyet április 2-án tartottak a püspöki palotában Mi lesz az erdőkkel?! – Az erdők kihívásai a klímaváltozással szemben címen.

A konferenciát Böcskei László megyés püspök nyitotta meg, majd Porzsolt Levente, a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium tanácsosa tartott előadást Polgári és vadállományi védelem címen. További témák és előadók: Klímaváltozás és erdősítés, dr. Enescu Mihai – Bukaresti Egyetem; Erdeink egészsége a változó klímában, PhD. Csóka György és PhD. Hirka Anikó – Erdészeti Tudományos Intézet; Faiskolák, őshonos fák telepítése, klímatudatosság, dr. Budău Ruben erdészmérnök – Nagyváradi Egyetem; Erdőgazdálkodás a klímaváltozás és a karbonsemlegesség összefüggésében, Melles Előd – Kelet-Erdélyi Erdőbirtokosok és Erdőgazdálkodók Szövetsége; Erdőgazdálkodás Romániában, a hagyomány és a változás tükrében, Duduman Gabriel – Suceava – Stefan cel Mare Egyetem; A Szűz Mária Erdészeti Hivatal kezelésében lévő tölgyállomány vegetációjának megfigyelése, Tăut Ioan – Marin Dracea Nemzeti Kutató- és Fejlesztési Központ; Az erdőállomány kezelése a Laudato Si’ fényében, Ferkő Jenő – Szűz Mária Erdészeti Hivatal. Az előadásokat kérdések, hozzászólások, megbeszélések követték.

„Lényeges, hogy az erdők fennmaradjanak!“ Porzsolt Levente, az Erdészeti Minisztérium tanácsosa szerint az erdőnek a gazdasági funkciói mellett társadalmi funkciói is vannak. Ezek nagyon lényegesek és az utóbbi időben felértékelődtek, ezért is tartja fontosnak, hogy az erdőtulajdonosok támogatást kapjanak.

Szatmári Elemér, a váradi Szűz Mária Erdészeti Hivatal erdőmérnöke a romániai erdőgazdálkodásról elmondta: az erdész elsődleges feladata az erdő vigyázása, minden egyes fáért felelősséggel tartoznak. Fontos az erdő felújítása, az újratelepítés, és minden munkálat felügyelete.

György Letícia önkéntes, egyetemi hallgató, a konferencia egyik résztvevője azért is választotta ezt a területet foglalkozása fókuszának, mert tudatosult benne, hogy az erdő fontos, jövője az ő generációja kezében van.

Az erdők kihívásai a klímaváltozással szemben című tudományos konferenciát megelőzően a nagyváradi Művészeti Líceum tehetséges diákjainak kiállítását nyitották meg a püspöki palota előcsarnokában. A képzőművészet iránt elhivatott diákalkotók a környezetvédelem és a Föld napja témában alkottak és hangszeres bemutatót is tartottak.

Nagy Gabriella, az intézmény aligazgatója megköszönte az egyház vezetőségének, amiért befogadta a gyermekek tárlatát, és kifejezte reményét, hogy ezzel hosszútávú, értékes együttműködés indul el a Művészeti Líceum és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség között.

Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Püspökség