Úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass…

0
1277
Az új akolitusok és lektorok tanáraik és főpásztoraik társaságában

A szolgálatok feladása a gyulafehérvári papi szeminárium egyik kiemelkedő ünnepe. A hagyományokhoz híven április 3-án, feketevasárnap, az egyhetes nagyböjti lelkigyakorlatot követően a gyulafehérvári székesegyházban ünnepi szentmise keretében Kovács Gergely érsek a harmadéves kispapokat lektorokká, míg a negyedéveseket akolitusokká avatta. Az ünnepen jelen volt Jakubinyi György nyugalmazott érsek, Kerekes László segédpüspök, a szeminárium elöljárói és tanárai, a központi papság, illetve a jelöltek szülei, testvérei. Az ünnepet magasztosabbá tette a kolozsvári Szent Cecília kórus szolgálata, akik e napon lelkinapot tartanak Gyulafehérváron.

A szentmise evangéliuma után András István szemináriumi rektor szólította ki a jelölteket, akik a lektori és akolitusi szolgálatok felvételét kérték.

Ezután követően Kovács Gergely érsek szólt az ünneplőkhöz. A főpásztor szentbeszédében a lektorokjelöltek figyelmét felhívta, hogy: „nem pusztán egy szövegrész felolvasásáról van szó, hanem a hit ápolásáról. Nem mindegy, hogy ezt hogyan teszitek. Ugyanakkor ti magatok is fogadjátok be a Szentlélek tanító szavát, elmélkedjétek át és napról napra jobban sajátítsátok el Mesterünk tanítását.” Az akolitusjelöltekhez atyai szeretettel szólt: „ezentúl Krisztus testét érintitek az Oltáriszentségben: mindig szent komolysággal tegyétek. Szeressétek mindazokat, főleg az elesetteket és betegeket, akik általatok vehetik magukhoz Krisztus testét.”

A szentbeszédet követően a lektorjelöltek átvették a Szentírást a püspöktől, aki felhívást intézett hozzájuk: „Vedd a könyvek könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben”. A lektorok megbízatása lesz a szent szövegek felolvasása, amelyek az igeliturgia részében hangzanak el.

Az akolitusjelöltek is az érsek elé járultak, a főpásztot nekik átadta a szentmise ünneplésére előkészített adományokat, mondván: „Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az egyház asztalánál”. Az akolitusok feladata lesz a szentmiséken való áldoztatás és a szent edények megtisztítása, de elvihetik az Oltáriszentséget az idősek, betegek otthonába, szentségimádást és különböző liturgikus cselekményeket végezhetnek, többek között igeliturgiát is.

Fotó: Kováts Álmos

Forrás: SIS