Akolitus-, lektor- és lelkipásztorimunkatárs-vizsga előtt Sepsiszentgyörgyön

0
1535

Hétvégén tartották az egyházmegyei akolitus-, lektor- és lelkipásztorimunkatárs-képzés utolsó tanítási tömbjét Sepsiszentgyörgyön. A hároméves képzést 44 hallgató végezte el sikeresen. Mint minden tanítási tömbben, most is az elméleti órák mellett gyakorlati jellegű foglalkozásokon és önismereti, lelkiségi tevékenységeken is részt vettek a hallgatók.

A nagyböjtben különösen időszerű témára, a szenvedésre irányult többször is a résztvevők figyelme. Hogyan tekintsünk a szenvedésre? Hol keressük és keressük-e egyáltalán az okát? Hogyan viszonyulhatunk helyesen a betegségeinkhez, szenvedéseinkhez és a halálhoz? Ezekre a kérdésekre keresték a résztvevők a választ játékosan, majd elmélkedésben és végül csoportbeszélgetéssel elmélyítve, Portik-Hegyi Kelemen plébános vezetésével.

A szinodális konzultációk kérdéseit választották a csoportmunkák témájául, amelyhez Sajgó Balázs lelkiigazgató adott bevezető impulzust.

A képzés három éve alatt hangsúlyt fektettek arra is, hogy a lelkipásztori munkatársi szolgálatra készülők a gyakorlati készségeiket is fejlesszék, kipróbálják magukat több helyzetben is. Megismertékés kipróbálták az egyéni és közösségi szentírásolvasás módszereit, a bibliaórák levezetését, a csoportvezetést. A Gyulafehérvári Caritas munkatársainak közreműködésével az otthoni beteggondozás, a családsegítés, a romapasztoráció kihívásai, a palliatív gondozás, valamint a függőségek és az azokból való szabadulás lehetőségeiről hallhattak eligazítást, valamint tanúságtételeket a hallgatók. Ez alkalommal a szenvedélybetegségek témáját járták körül, Kozma Ferenc és Bagoly Emese, a Bonus Pastor Terápiás Központ önkéntes munkatársainak vezetésével.

A képzés végén a jelöltek számára a vizsgák következnek. Ilyés Zsolt plébános, a liturgika tanára készítette fel őket az egyes szolgálatok felvételére. Huszonketten akolitusi, öten lektori vizsgára iratkoztak, tizenhat résztvevő pedig a lelkipásztori munkatársak számára szervezett vizsgát kívánja letenni. A vizsgákra május végén kerül sor, Sepsiszentgyörgyön.

Mindannyiuk számára eredményes felkészülést, vállalt szolgálatukban pedig kitartást kívánunk!

Fotók: Molnár Izabella