Gyulafehérváron is csatlakoztak Ferenc pápa felajánló imájához

0
1007

Március 25-én Ferenc pápa bűnbánati szertartás keretében ajánlotta fel az emberiséget, kiemelten Ukrajnát és Oroszországot Szűz Mária szeplőtelen szívének. A pápa kérése volt, hogy világszerte csatlakozzanak e felajánláshoz. A gyulafehérvári székesegyházban e szándékhoz csatlakozva keresztúti ájtatosságot végeztek a kis- és nagyszeminárium diákjai és tanárai dr. András István székesegyházi kanonok, szemináriumi rektor vezetésével.

A Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének estéjén végzett szertartás végén mindannyian a békéért imádkoztak, és csatlakozva Ferenc pápa szándékához, felajánlották a világot, Ukrajnát és Oroszországot, Mária szívének.

A felajánlási szertartás részeként elimádkozták a Ferenc pápa által erre az alkalomra fogalmazott imádságot.

Forrás: Gyulafehérvári Érsekség