Papi rekollekciós napok a Gyulafehérvári Főegyházmegyében

0
1398
Az idei tavaszi papi rekollekciós körúton „Újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban” (Ef 4,23) címen dr. Kovács Gergely érsek és dr. Kerekes László segédpüspök tartott előadást, vont mérleget az elmúlt két évről és vázolta a lelkipásztori terveket

„Újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban” (Ef 4,23): ez volt a tavaszi papi rekollekció témája, amelyet nyolc főesperesi kerületben (Kézdivásárhely, Brassó-Szent Kereszt, Csíksomlyó, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely, Kolozsvár, Gyulafehérvár) tartottak meg március 21-24. között. A nyolc helyszínen dr. Kovács Gergely érsek és dr. Kerekes László segédpüspök tartott előadást és vezette a beszélgetést.

Kovács Gergely érsek kérdésünkre vázolta a papi rekollekciós nap menetét. „Évente négy alkalommal kerül sor lelkinapra, rekollekcióra, főesperesi kerületek szintjén. Ez alkalommal négy helyszínre a segédpüspök, négyre én mentem el. Fontos volt találkozni a papokkal, bizonyos értelemben mérleget vonni a két évről. Ismertetni, hogy mi történt, legfőképpen, hogy merre szeretnénk tovább haladni, milyen lelkipásztori tervek vannak rövid-, közép- és hosszútávon. Nehéz mindent belesűríteni egy délelőttbe, heteken át készítettük elő az anyagot a segédpüspökkel. Elkísért bennünket főegyházmegyénk Gazdasági Tanácsának egy-egy szakembere is, aki az anyagi helyzetről tájékoztatta a papságot és irányvonalakat vázolt fel.”

A papi rekollekciós napok mindenütt közös szentmisével kezdődnek, amelyen lehetőség szerint a hívek is részt vesznek. Március 21-én, a körút egyik kezdőállomásán, Kézdivásárhelyen tele volt a templom, ugyanis a Nagy Mózes gimnázium négy teológiai osztálya is jelen volt osztályfőnökeivel (fotóinkon). Brassóban a város plébániáinak magyar és román hívei egyaránt jelen voltak, itt kétnyelvű volt a szentmise, a szentbeszéd. Csíksomlyón és Gyulafehérváron, ahol szintén Kovács Gergely érsek vezette a rekollekciós napot, hívek nem, csak papok voltak jelen. Kolozsváron népes papi közösség gyűlt össze három kerületből, a kolozs-dobokai mellett a belső-szolnoki (Beszterce központ), valamint az aranyos-tordai (Marosludas központ) főesperesi kerület lelkipásztorainak egy része is itt volt (képeinken). Kerekes László segédpüspök kérdésünkre elmondta: Gyergyószentmiklóson kezdte a körutat, ott és azt követően Marosvásárhelyen is nagy érdeklődéssel és nyitottsággal fogadták mindazt, amiről beszámolt. Kifejezték örömüket a részletes helyzetkép nyomán, és hálájukat, mert így még inkább részesei, aktív alakítói tudnak lenni a főegyházmegye lelkipásztori célkitűzéseinek.

Kovács Gergely érseket a papokkal e keretben való beszélgetésekről is kérdeztük. „Nagyon pozitív a benyomásom a rekollekciós körútról. Figyelmesen hallgattak meg, kérdéseket tettek fel, javaslatokkal, ötletekkel egészítették ki. Jó volt érezni az együtt gondolkodást. Biztos, hogy a kapott visszajelzéseknek köszönhetően gazdagabban tértem vissza Gyulafehérvárra. Nemcsak megerősített, hanem ösztönző hatással van rám a négy találkozás.”

A főpásztor az összegezését így zárta: „És hogy van-e valami, ami lehetett volna jobb? Erre leginkább a minket hallgató paptestvérek tudnának válaszolni. Bennem egy kis hiányérzet maradt: talán nem köszöntem meg eléggé azt a kitartó és önzetlen szolgálatot, amellyel napról napra híveink rendelkezésére állnak, sok esetben a kétszeres szórványsors nehéz körülményei között.”

Kerekes László segédpüspök is négy helyszínen, Gyergyószentmiklóson, Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Székelyudvarhelyen vezette a rekollekciós napot. Kolozsváron a szentmise után kérdeztük benyomásairól, tapasztalatairól. Elmondta: egy huszonnyolc pontból álló, hosszú, részletes beszámolót mutatott be, amit korábban a főpásztorral együtt dolgoztak ki, állítottak össze, és amit örömmel vettek tudomásul a lelkipásztorok, mert konkrétan összefoglalva hallhatták, mi minden történt az elmúlt két, látszólag csendes évben, amikor a járvány hullámai miatt viszonylag kisebb körben lehetett tevékenykedni. Az eredményeket és terveket kifejezetten hálásan vették tudomásul, mintegy meg is csodálva, az érseki palota falai között mennyi munka folyt, amelynek nyomán kirajzolódni látszik egy konkrét pasztorális cselekvési terv, látni lehet a címben szereplő megújulás pontos irányvonalát.