Munkácsy Mihály: A Krisztus-trilógia – Ecce Homo

1
5124
Munkácsy Mihály: Ecce Homo

Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának első két festménye, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota már bejárta a világot, amikor Munkácsy fontolgatni kezdte a harmadik kép elkészítését. Eleinte a feltámadás vagy a mennybemenetel megjelenítésén gondolkodott, de ezeket az ötleteket elvetette. Lelki nyugtalansága és testi erejének megfogyatkozása egy teljesen más jelenettel tette teljessé a sorozatot. A halálra ítélt, megkínzott emberrel teljes mértékig azonosulni tudó Munkácsy az ítélethozatal második jelenetét festette meg, ahol Pilátus és Jézus utoljára állnak egymás mellett.

A műalkotás helyszíne egy belső udvar, ahol természetes fény világítja meg a szereplőket. A főalak, Jézus a kép aranymetszéspontjában áll, a kínzástól meggyötörten. Arca a testi szenvedésen túl tanúskodik lelki gyötrődéséről is. Tekintete elvesz a távolban. Nem vonja el a figyelmét a zajongó, vádaskodó és halálát kikiáltó tömeg, de Pilátus mentegetőzése sem. Megkínzottan, megcsúfoltan is méltóságteljes marad. Egy olyan embert láthatunk, aki készen áll a rá váró további megpróbáltatásokra, elfogadja a sorsát, de mint embert, átjárja a halálfélelem. Mellette látható Pilátus, aki még az utolsó pillanatban is megpróbálja megmenteni Jézust. Mozdulata erőteljes indulatot fejez ki, ellentétben Jézus nyugodtságával. A háttérben katonák sorakoznak, akik közömbösen szemlélik az eseményeket. Az erkély előtt, a jobb sarokban látható Mária Magdolna és Nikodémus. Kiemelt szerepet töltenek be a képen, megrendülten és feszülten figyelik Jézust. A szereplők között felfedezhető Arimateai József és más tanítványok is. A festmény bal sarkában látható Mária, a szenvedő anya, akit János apostol tart. A tekintetet Jézustól Máriáig a világos színek vezetik és mintegy összekötik a két jelenetet. A megkínzott fia látványa tőrként hasít az anya lelkébe. A festményen alsó lánckordon választja el a nézőt a történettől, de bele is kapcsolja. A szemlélőnek is állást kell foglalnia Jézus mellett vagy ellen.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Az írás megjelent a Vasárnap 2022/12-es lapszámában.

A Krisztus-trilógia előző részeiről: