Cserkész Lelki Napok Nagykárolyban

0
1413
CSELEN

Két év kihagyás után Nagykárolyban szervezték meg Észak-Erdély körzet cserkészcsapatai számára a Cserkész Lelki Napokat, a CSELEN-t. „Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket” (Jn 8,32). A János evangéliumából vett szakasz adta meg az idei CSELEN alapgondolatát, ebből indultak ki a beszélgetések és eköré csoportosultak a tevékenységek, amelyek három fő témakört érintettek: függőségek – összefüggések – függetlenedés.

Házigazda a nagykárolyi 151. Gróf Károlyi Gyula cserkészcsapat volt, így a hétvégének a csapatotthon, a Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum adott otthont. Ide érkeztek a kétnapos program elején a nagybányai 15. Gróf Teleki Sándor, a hosszúmezei 145. számú Bocskai István és a szatmárnémeti 44. Dsida Jenő cserkészcsapatok képviselői.

A lelki együttlétre és a közös tapasztalatszerzésre épülő programot Geréb Miklós református lelkész, csapatparancsnok és Tatár Zoltán római katolikus plébános állította össze és vezette le. A péntek esti zászlófelvonást játékos ismerkedés és rövid felvezetés követte, amely a 10. cserkésztörvény – „A cserkész testben és lélekben tiszta” – fényében tárta a résztvevők elé a helyes és folyamatos önvizsgálat fontosságát, a rossz szokásaink visszahúzó erejét és a helytelen függőségekben rejlő veszélyeket. A fiatalok életéből vett konkrét példákon keresztül mindenki felismerhette, mennyire fontos, hogy felelősen bánjunk testünkkel és emellett lelkünk tisztaságát is megőrizzük.

A beszélgetést követően imaösvényre, „belső útra” indultak a résztvevők, ahol az egyes állomások gondolatai, impulzusai segítették az elcsendesedét, hogy aztán mindenki meghitten kapcsolódhasson be a Taizé-imaórába. A lelki hétvége második napján aktuális témákat érintő filmek kerültek megtekintésre, majd kiscsoportokban lehetett megosztani az átélt érzéseket, gondolatokat. Nemzeti ünnepünk kapcsán rövid séta következett, az evangélikus templomban közösen megkoszorúzták az egykori helyi 636. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat által állított Petőfi-emléktáblát.

A délelőtt további részében Kerecsen László koronaőr, törzskapitány tartott bemutatót a Szent Koronáról és a koronázási jelvényekről, ezt követően a lelki hétvégét közös ökumenikus szentmise, istentisztelet zárta. Szentbeszédében Tatár Zoltán plébános kiemelte, a teljes szabadságot csakis Jézus nyomában járva élhetjük meg, Isten gondviselésére hagyatkozva, akaratát felismerve tudjuk elhagyni rossz szokásainkat, tudunk nemet mondani függőségeinkre. Az együtt töltött tartalmas hétvégét zászlólevonás zárta.

151. Gróf Károlyi Gyula cserkészcsapat