Testvériskolai együttműködés

0
799

Március 17–19. között a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum 16 diákja és négy tanára a balatonfűzfői Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola vendége volt.

Tartalmas napoknak voltak a megélői, hiszen jelen volt benne a találkozás, ismerkedés és a kapcsolatteremtés. A gyulafehérvári vendégek megismerkedtek az iskola egyediségeivel, értékeivel, programjaival, kihívásaival és egy testvériskolai együttműködés alapjait rakták le. A vendégül látó iskola színes programokat készített elő a vendégek számára. Volt balatoni séta, kulturális program, amelynek keretében egyházi és hazafias kórusénekekkel ajándékozták meg az iskola tanárait és tanulóit.

Közös kirándulás keretében meglátogatták a pákozdi csata helyszínét, tiszteletük jeléül megkoszorúzták a 1848-49-es hősök emlékművét. A balatonfűzfői Jézus Szent Szíve templomban szentmise keretében köszönték meg a jó Istennek a közös összetartozást, a találkozás örömeit és kérték áldását a közös testvériskolai együttműködésre, a jövőre.

Balatonfűzfőről hazafelé néhány órás látogatást tettek a tihanyi Bencés Apátságban is, ahol a bencés szerzetesek szeretettel fogadták a gyulafehérvári vendégeket.

A gyulafehérvári kisszeminárium diákjai és tanárai vendéglátóik kedvességéért, a meghívásért, a szeretetteljes fogadtatásért szívükben hálával és köszönettel jöttek el, örömmel tapasztalták az iskola által megfogalmazott mottót: „mi a szeretetben, a példamutatásban és a nemesszívű közösségben hiszünk”.

Forrás: GMGK