Egyházmegyei férfizarándoklat

0
1023

Szent József ünnepén, március 19-én szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az első egyházmegyei férfizarándoklatot: a közel 80 résztvevő Böcskei László megyés püspök vezetésével zarándokolt Máriaradnára. A zarándoklatról készült videó itt látható: https://fb.watch/bTkSBwmL4W/

A váradi egyházmegye különböző településeiről érkezett zarándokok reggel 8 órakor indultak a Kanonok-sorról. Az út elején Tóth Attila Levente margittai plébános hangsúlyozta, hogy egy zarándoklatot, annak fáradalmait valamilyen szándékra fel lehet ajánlani.

Máriaradnán Böcskei püspök már várta a csapatot, bevezette őket a kolostor előadótermébe, ahol egy rövid idézetet olvasott fel a plébániákra kiküldött meghívóból, kiemelve, hogy a férfi döntő szerepet játszik a család életében. Éppen ezért tudatában kell lennie annak, tudatosítania kell azt, hogy nemcsak a családban, de az egyházban is fontos szerepe van. Feladata, hogy rajta keresztül a hit üzenete eljusson minden emberhez.

Ezt követően Orosz István görögkatolikus lelkész, a máriapócsi kegytemplom igazgatója tartott előadást. Azzal a kérdéssel kezdte előadását, hogy alapvetően nincs különbség a férfi és a nő hivatása között: mindkettőjük fő feladata, hogy eljussanak Isten országába. Isten a maga képére teremtette az embert, és azt a feladatot adta, hogy váljon hasonlóvá Istenhez. A keresztségben Krisztushoz kapcsolódik, krisztusivá válik, Krisztus útján kell járjon, és ez nem diadalmenet. A férfi útja sokszor a vértanúság útja, ami nem elsősorban nagy tetteket jelent, hanem inkább a hétköznapok vértanúságát.

Jézus Krisztus külső tulajdonságairól nem sokat tudunk, folytatta az előadó, de belső tulajdonságairól annál többet: költői lélek volt, aki szépen tudott beszélni az ég madarairól. Ugyanakkor realista is volt, a hétköznapi életből vette a példáit. Aszkéta életet élt, de társasági ember is volt. Úgy tudott beszélni, hogy akik hallgatták, megfeledkeztek magukról, az ételről, a hétköznapi dolgokról. Hozzá hasonlóan a férfi is néha érzékeny kell legyen, máskor határozott, remete, ugyanakkor társasági ember.

Az előadó ezután öt fontos dologra hívta fel a jelenlévő férfiak figyelmét:

  • az anyagiak: „Tanuljunk meg függetlenek maradni a pénztől (Kárpátalján az ördög ganajának hívják a pénzt);
  • a teremtett világ. „Felelős vagyok a környezetemért, oda kell figyelnem a környezetemre”;
  • a félelem: „Minden körülmény között bízzam magam Istenre, hiszen semmi sem történik, amit Isten ne tudna az üdvösségemre fordítani”;
  • az imádság: „Nemcsak az számít, hogy mit mondok az imában, hanem az is, hogy miként vagyok jelen. Naponta kell építsem a kapcsolatot Istennel”;
  • a szexualitás: „A férfi és a nő együtt Isten képe. Ösztönösség helyett tudatosságra kell törekednünk.”

Az előadást követő szentmisén Böcskei László megyés püspök Szent József egyik fontos tulajdonságát emelte ki, azt, hogy át tudta engedni magát Isten akaratának. A mai idők férfiját is ez kell jellemezze.

Orosz István homíliájában két ikont állított a jelenlévők elé: egy karácsonyi ikont, amelyen Szent József is szerepel, de nem ő van a középpontban, hanem Mária és Jézus. A házasságban élők tudják, hogy a fontos döntéseket sokszor az asszony hozza meg, ilyenkor a férfinak a háttérben kell maradnia. De vannak olyan helyzetek is, amikor Isten szavára a férfi kell olyan döntést hozzon, ami az egész család életét befolyásolja. „Ha a férfi hiteles keresztény életet él, az egész családját Isten akarata szerint tudja vezetni” – hangsúlyozta az előadó. Megértjük Szent József gyötrődését, hisz olyan történetbe csöppent, amit épeszű embernek nehéz elfogadni: nem ő a gyermek fizikai apja. Van lehetősége logikus döntést hozni, de nem így tesz, mert „szeretni logikátlanul kell”. Olyan feladatot vállal, ami őt messze meghaladja, és rábízza magát Isten gondviselésére.

A második ikon Menas apátot ábrázolja, aki Jézussal harmóniában, jó barátságban van. „Erre a barátságra hív mindannyiunkat Jézus!” – zárta gondolatait Orosz István.

A szentmisét közös ebéd, majd keresztúti ájtatosság követte, a zarándoklat borkóstolóval zárult a ménesi borászatnál.

Lázár Tamás, Margitta

Forrás: Nagyváradi Egyházmegye