A közösség megerősítéséért

0
1678

Nemzeti ünnepünket, március 15-ét kiemelt ünnepélyességgel ülte meg a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum, ugyanis dr. Kovács Gergely érsek mutatott be ünnepi szentmisét a Keresztelő Szent János plébániatemplomban, ahol két évnyi szigorítás után végre teljes létszámmal jelen lehetett az iskola teljes közössége. Az ünnep fényét emelte az is, hogy a szentmisét követően a diákok ünnepi műsora keretében dr. Tamási Zsolt-József iskolaigazgató átadta Soltész Miklósnak, a Magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárának a neki ítélt Rákóczi-díjat.

A gyerekek különös izgalommal készültek az érsek atyával való találkozásra, különösen a ministránsok, akiknek Csíkszeredában az egyházmegyei ministráns tábor alkalmával lehetőségük volt kötetlenebb formában is találkozni a főpásztorral, és ezért is lelkesen várták a személyes viszontlátást.

A főpásztor ünnepi homíliájában közvetlen hangon szólt az egybegyűltekhez, a napi szentírási részekből a törvényt és Isten irgalmasságát emelve ki.

A törvényeket Isten atyai jóságában fogalmazta meg számunkra: nem elrettentésként, nem azért, hogy megnehezítse a mindennapjainkat, hanem hogy segítsen minket, hogy könnyebbé tegye az életünket. A napi evangéliumi szakasz minden mondata eligazítást, útmutatást ad számunkra. „Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Lk 6,36-38)

Ez néha nehéznek tűnhet, de megéri megpróbálni eszerint élni – buzdította a diákokat a főpásztor, és Jézus mondatait a mindennapi életre alkalmazhatóan fordította az ő nyelvükre. Irgalmasnak lenni azt jelenti, hogy elengedjük azt, ami igazság szerint „kijár nekünk”, ami megillet minket, és amihez ragaszkodhatnánk. De irgalmat gyakorolva Isten terve szerint élünk, és így jóval több kegyelmet tapasztalhatunk meg, mint csupán a szigorú igazságosság szabályai szerint élve. A másik, amire nagyon kell figyelnünk, az az ítélkezés. Manapság mindenkinek mindenről megvan a véleménye, ami nem is lenne rossz, de véleményünk gyakran nem más, mint ítélet, amellyel könnyen megsebzünk másokat, olykor végérvényesen elrontunk valamit, amit már nem hozhatunk helyre. Ezért figyelmeztet Jézus arra, hogy ne ítéljünk el senkit, és így nem vonunk ítéletet magunkra.

A harmadik dolog, amit a diákok számára kiemelt a főpásztor, a helyes birtoklás. Sokszor nem könnyű adni, odaadni valamit, mivel nem mindig tudunk helyesen viszonyulni ahhoz, amit birtokolunk. Arra buzdította a diákokat, hogy próbálják meg egyszer odaadni azt, amihez leginkább ragaszkodnak, és biztosan megtapasztalják azt, hogy sokkal többet kapnak érte onnan, ahonnan nem is várták. És itt nem az adok-kapok szigorú kicentizéséről van szó, hanem a javaink helyes birtoklásáról: arról hogy elsőként adjunk, hogy bármikor le tudjunk mondani a legdrágább tulajdonunkról is. Ugyanis csak a nyitott kezekbe tud bárki ajándékot tenni, a bármit is görcsösen szorító kezünkbe nem lehet tenni semmit.

A szentmisét követően az iskola diákjai verses-énekes ünnepi műsort mutattak be Sükei Mária és Zongor Judit tanítónők, valamint Brandner Judit-Emőke tanárnő irányításával. Az ünnepi műsort követően került sor a Rákóczi-díj ünnepélyes átadására.

A katolikus iskola 2019-től adományoz ilyen díjat azoknak, akik az iskola újraindulásában segítettek, illetve működésében kiemelkedően tevékenykednek.

A laudációt Tóth László főkonzul mondta, külön kiemelve az államtitkár szerepét abban a harcban, amely a keresztény értékrend és a nyugat-európai, észak-amerikai liberális gondolkodás és cselekvés között kialakult. Munkásságának célja a keresztény értékek és a közösségek megerősítése, és azáltal nemzeti kultúránk és nyelvünk megtartása. Kiemelten támogatta a külhoni magyarság egyházi intézményrendszerének megerősítését, az egyházi oktatás jelentpségét felismerve.

A Rákóczi-díj a jövőbe vetett hit megerősítésének céljával alapítódott, amint ez a díj részét képező kristályra van vésve. Az ezüstérem jelképezi az értéket, amit az iskola képvisel, a kristály pedig a törékenységet, amely a mi iskolánkra jellemző volt eddigi fennállása során – ismertette a díj szimbolikáját Tamási Zsolt-József igazgató.

Soltész Miklós államtitkár meghatott hangon mondott köszönetet a díjért, és kiemelte, hogy minden elismerésért és kapott díjért hálával tartozik szüleinek, feleségének, tanárainak, nevelőinek, barátainak. Beszédének végén az iskola közösségének figyelmébe ajánlotta névadójukat, II. Rákóczi Ferencet és az általa képviselt értékeket: hit, haza, szeretet, áldozatközösség.

A templomi ünnepséget követően az egybegyűltek elhelyezték koszorúikat II. Rákóczi Ferenc fejedelem szobránál.

Fotók: Molnár Miklós Csaba