Istenközpontúan, mint a Szűzanya. Elsőszombati Mária-köszöntő Csíksomlyón

0
970

A háború, a bizonytalanság, a gazdasági nehézségek mindannyiunkat érintenek, és azzal a kísértéssel járnak, hogy megrendíthetik a jó Istenbe vetett bizalmunkat. Éppen ezért hittel, határozott bizalommal vigyük Isten elé vágyainkat, törekvéseinket – mondta az elsőszombati Mária-köszöntőn Bőjte Mihály ferences szerzetes . Az elmúlt hónapokhoz képest a Szűzanya tiszteletére sokkal többen zarándokoltak Csíksomlyóra.

Személygépkocsikkal és autóbuszokkal érkeztek a zarándokok szombaton Csíksomlyóra. Az elsőszombati Mária-köszöntő délután négy órakor a gyimesi hívek vezette imaórával kezdődött. Öt órától a küküllőkeményfalvi Szent Rita Nőszövetség tagjai mondták az áhítatot. Közben zarándokok tucatjai igyekeztek elvégezni szentgyónásukat a kolostor földszinti termeiben.

Az ünnepi szentmise délután hat órától kezdődött, amelyet Bőjte Mihály ferences szerzetes, a csíksomlyói kolostor házfőnöke mutatott be.

Prédikációjában kiemelte: azzal, hogy a zarándokok eljöttek Csíksomlyóra megerősítik szándékukat, hogy időt és energiát akarnak fordítani a lelkiekre. Hozzátette: törekvéseinkkel, erőfeszítéseinkkel Istennek az uralmát szeretnénk megerősíteni és erről biztosítani a saját életünkben, ezen keresztül a környezetünkben, a világban.

– Nem lenne célravezető az, hogyha Istent próbálnánk a magunk oldalára állítani, ellenkezőleg. Nekünk kell Isten akaratához igazodnunk, mert nem Istent kell rávennünk, hogy fogja pártját a mi emberi terveinknek, törekvéseinknek, hanem nekünk kell Isten oldalára állni, nekünk kell keresni Istennek az akaratát, megvalósítanunk Isten terveit személyes, közösségi életünkben – mondta Mihály testvér.

Megjegyezte: ezért annyira fontosak a lelki központok: templomok, búcsújáróhelyek, ahol a zarándokok töltekezhetnek, erőt meríthetnek az imából és a közösség erejéből, ahogyan Csíksomlyón is teszik. Rámutatott: a lelki központok egyértelmű jele annak, hogy istenközpontúak akarunk lenni, ahogyan a Szűzanya is tette, aki élete minden pillanatában Isten akaratára figyelt. A kolostor házfőnöke arra biztatta a zarándokokat, ne engedjék, hogy bármi is eltérítse őket az istenközpontúságtól, mert ha eltérnek, akkor csak a maguk és közösségeik kárát okozzák.

– A háború, a bizonytalanság, a gazdasági nehézségek mindannyiunkat érintenek, és azzal a kísértéssel járnak, hogy megrendíthetik a Jóistenbe vetett bizalmunkat. Éppen ezért hittel, határozott bizalommal vigyük Isten elé a vágyainkat, törekvéseinket, mindannak a terhét, súlyát, ami a vállunkat, szívünket nyomja, és biztosak lehetünk abban, hogy Isten mindig meghallgatja a szívből, hitből jövő imádságokat – hangsúlyozta a ferences szerzetes, aki arról is beszélt, hogy az Európai Máriás Hálóba tömörült kegyhelyek, mint például a portugáliai Fatima, az írországi Knock, a magyarországi Szentkút sorra nyilvánítják szolidaritásukat az ukrajnai Mária- kegyhellyel (Zarvanytsya), hisz mindannyian érezik a velük való imaközösséget

– Lelki kapcsolat fűz azokhoz, akik most szenvednek – tette hozzá a ferences, aki arra biztatta a zarándokokat, hogy csatlakozzanak a Máriás Háló és a szentatya imaszándékhoz, kérjenek békét, lelki erőt a világnak, a közösségeinknek, önmagunknak, és ezzel kifejezésre juttatják, hogy bíznak a Jóisten gondviselő oltalmában, szeretetében és a Szűzanya közbenjáró imájában.

A szentmise után ugyancsak a küküllőkeményfalvi Szent Rita Nőszövetség tagjainak vezetésével a fájdalmas rózsafüzért imádkozták a zarándokok. A kegytemplom előtti téren ezúttal a hagyományos formában tartották meg a gyertyás körmenetet.

A szentmise után Botházi Kató, a Szent Rita Nőszövetség elnöke azt mondta, azért volt fontos számukra, hogy részt vegyenek a Mária-köszöntőn, mert tisztelik a Szűzanyát, mindig meghallgatja imájukat, és hálából ajánlották fel szolgálatukat.

– Két évvel ezelőtt a Szent Rita Nőszövetség volt az első, amely nem vehetett részt az elsőszombati Mária-köszöntőt, éppen áprilisra voltunk feliratkozva és most különösen nagy örömünkre szolgál, hogy az első nagy körmeneten mi vihettük a kegyszobor másolatát. Isten fizesse! – mondta Botházi Kató.

Az elsőszombati Mária-köszöntőt a Mária Rádió és a kegyhely YouTube-csatornája élőben közvetítette. A következő Mária-köszöntő április másodikán lesz.

Biró István, az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferense

Fotók: Suciu Dorottya