Elhunyt Hankovszky Ferenc püspöki helynök

0
1848

A Szatmári Római Katolikus Püspökség megrendült, de Isten rendelését engedelmes lélekkel elfogadva tudatja, hogy dr. Hankovszky Ferenc püspöki helynök, irodaigazgató, a zárdatemplom lelkésze 2022. március 5-én, életének 51. és papságának 25. évében váratlanul elhunyt.

Hankovkszky Ferenc általános helynök Aranyosmeggyesen született 1970. október 3-án. 1997. december 27-én szentelte pappá Reizer Pál püspök. Segédlelkész volt a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-plébánián, a nagybányai Szentháromság-plébánián és a szatmárnémeti székesegyházban. 2000 és 2004 között egyházmegyei ifjúsági lelkész. 2002 és 2004 között a szatmári német közösség lelki gondozását is ellátta. 2004 és 2007 között doktori címet szerzett a müncheni Ludwig Maximiliam Egyetemen. Plébánosként működött 2007-től a nagybányai Krisztus Király-plébánián. 2008-tól Schönberger Jenő megyés püspök kinevezte püspöki és bírósági helynöknek és a pasztorális iroda vezetőjének, valamint a szatmárnémeti zárdatemplom lelkészi feladatait is rábízta.  

Egyéniségét áldozatkészség, közvetlenség és kötelességteljesítés jellemezte.

Földi maradványait a szatmárnémeti székesegyházban ravatalozzák fel, ahol közös szentmisét mutatnak be érte hétfő este 7 órakor. Temetése 2022. március 8-án 15 órakor lesz. A székesegyházban közös szentmisét mutatunk be érte, majd a szatmárnémeti hídon túli római katolikus temető papi parcellájába helyezik örök nyugalomra.

Kép és szöveg: Szatmári Egyházmegye

MEGOSZTÁS