Nem csak a versenyre, a nagyböjtre is felkészültünk

0
1041

A Hivatások nyomában versenyt tizenhatodik éve szervezik meg, és egyre rangosabb megmérettetéssé nőtte ki magát. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum szervezi immár országos hittanversenyként, idén a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete is bekapcsolódott hivatalos partnerként. A résztvevők a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegye római katolikus teológiai líceumaiban tanuló IX–XII. osztályos növendékek, iskolánként öt tanuló. A székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceum teológia osztályának tanulói (felkészítő tanár: Török Edith – Tarzícia nővér) második helyen végeztek, leginkább azonban a felkészülés folyamatában tanultak sokat. A készületről, a csapatmunkáról és élményeikről vallanak.

Nagyon hálásak vagyunk, hogy részt vehettünk a XVI. Hivatások nyomában nevű országos hittanversenyen. Rengeteg új tudással bővítettük az ismereteinket. 

A programok által igazán fel tudtunk készülni, nemcsak a versenyre, hanem a nagyböjtre is. Hiszen öröm és megtiszteltetés volt számunkra együtt imádkozni, együtt segíteni a gyerekeknek a Mallersorfi Ferences Nővérekkel, akiknek az élete példaértékű. Boldoggá tett a lecsendesedés, a belsőnkre figyelés, amire – úgy érezzük – a rohanó világunkban fokozottan szükség van. 

A forgatások közben jól esett betekintést nyerni mások életébe, és átérezni, amit ők éreznek. 

Ez az idő alatt a csapat is összekovácsolódott, hiszen figyelni kellett egymásra, megszervezni a munkát, elosztani a különböző feladatokat.

Élmény volt megélni Orbán Mátyás leleményességét a videók készítésénél (és itt külön hála osztálytársunknak, Kovács-Magyari Zsombornak, aki sokat segített Matyinak a videózások alatt). Orbán Sarolta remek bemutatókat készített, jó volt gyakran hallani a videók elkészítése alatt Andorka Anett szép hangját, amint felolvassa a szövegeket, amit Hodor Mária és Bálint Sarolta állítottak össze. 

Osztálytársak vagyunk, de ez a közös munka más-más erősségeinket hozta felszínre, más szemszögből ismertük meg egymást.

Mély élmény volt beleásni magunkat különböző szerzetesek történetébe, nagyszerű emberek életébe, mint a kommunizmus alatt élt szilágysomlyói Cosma nővér, aki belevéste nevét az ottani emberek szívébe.

A verseny alatt érdeklődéssel figyeltük a többi csapat munkáját. Észrevehető volt az akarat, a lendület bennük is. Csak gratulálni tudunk minden résztvevőnek, mert mindegyik nagyon ügyes volt. Úgy érezzük, hogy a nyitott szervezők és a lelkes nővérek nélkül nem tudtuk volna megélni a sok pozitív élményt, amit kaptunk.

Nagyon örülünk a versenyben elnyert II. helynek, mert bár teljes erőbedobással dolgoztunk, nem reméltük, hogy sikerül ennyire jó helyezést elérni.

A székelyudvarhelyi csapat

Filmetűd. Loyolai Szent Ignác:Vezérelv és alapigazság

A mentorközösség tagja, Kinga nővér: Nagyon örülök, hogy külső szemlélőként részt vehettem Tarzicia nővér és a diákjai felkészülésében. Több program alkalmával láthattam a csapat szorgalmát és látszódott rajtuk az akaraterő. Ha nem is nyerik meg a versenyt, számomra ők lesznek a győztesek.

A felkészítő tanár, Tarzicia nővér reflexiója: Örömömre szolgált végigkísérni a diákjaim versenyre való készülődését. Az elejétől kezdve látszott rajtuk a lelkesedés, a fejlődésre való törekvés. Szívüket, lelküket beletették a jó eredmény elérése érdekében. Hálás vagyok az Úrnak a diákjaimért, büszkeséggel tölt el az odaadásuk.