A Szentírás a hitről szól

Interjú dr. Imogen Tietze képzési referenssel

0
1180

Hat évvel ezelőtt a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban dr. Imogen Tietze kurzussorozatot indított, amelynek témája a Szentírás, pontosabban az Újszövetség. Mivel Pál József Csaba megyés püspök a tavalyihoz hasonlóan az idei pasztorális évet is a Szentírás évének nyilvánította, a Temesvári Püspökség sajtóirodájának munkatársai felkérték dr. Imogen Tietze referenst, hogy osszon meg néhány gondolatot, tapasztalatot ezzel a tanfolyammal kapcsolatban.

A Szentírás melyik részeivel foglalkoztak eddig ezen a tanfolyamon?
A szalvatoriánus kolostorban immár hatodik éve kerül megrendezésre a bibliakurzus. Máté evangéliumával kezdtük, majd Márk, Lukács és János evangéliumával folytattuk, ezután következett a Jelenések könyve. Bár ez a Szentírás utolsó könyve, az akkori körülmények miatt ezt választottam. Ekkor volt ugyanis az új típusú koronavírus-járvány kezdete, és sokan féltek, hogy mi fog történni velünk. Az idei bibliakurzus keretében Szent Pál apostol leveleit dolgozzuk fel. Mivel Szent Pál levelein kívül egyéb levelek is találhatók az Újszövetségben, ezek a jövő évi tanfolyam témáját képezik majd.
Minden kurzus fél évig tart, vagyis októbertől márciusig havonta egy ülést tartunk. Azért szerveztem így, mert nyáron az embereknek egyéb elfoglaltságuk is akad, például kerti munkák vagy éppen nyaralnak és akkor nem jönnének az előadásokra. Minden találkozóra szombaton kerül sor. Délelőtt 10 órakor kezdődik és körülbelül délután 4 óráig tart. Így nem kell túl korán felkelni, este pedig marad idő az egyéb programokra. A hat óra elég hosszú idő, van, aki túl hosszúnak is találja, de szerintem azért jó így, mert átfogóbban tudunk foglalkozni a témákkal, és a csoporttagok is jobban megismerik egymást. Ebben az időtartamban benne foglaltatik az ebéd is.
A legtöbb résztvevő mind a hat találkozón részt vesz – ennek így is kell lennie –, és vannak, akik az összes eddigi kurzuson jelen voltak. A résztvevők többnyire középkorúak, 50 és 60 év közöttiek. Általában olyan személyek, akik aktívan részt vesznek a plébánia életében, rendszeresen járnak templomba és szeretnének többet megtudni Isten Igéjéről.

A bibliakurzusokon lehetőségük van egy-egy szöveget, levelet alaposabban megismerni, és fontos, hogy lássák, megértsék, miről is van szó benne valójában. Az is fontos, hogy ne már előzetesen megalkotott véleménnyel közelítsenek a szöveghez. Természetesen az egyes írásokat csak részben tudjuk elolvasni és megbeszélni a tanfolyamon. Általában meghatározott témák alapján választom ki a szövegeket, mint például: Jézus tanítványai, csodatettei, példabeszédei vagy szenvedése, kereszthalála és feltámadása, ahogyan az adott evangélium bemutatja. Idén minden találkozón Szent Pál más-más levelével foglalkozunk. A beszélgetés nyelvezete nem elvont, teológiai szintű, mert szeretném, ha mindenki megértené, miről van szó, és a résztvevők választ tudnának adni azoknak, akik kérdésekkel fordulnak hozzájuk.Valamennyi kurzusnak, de különösen ennek a Szent Pál leveleiről szólónak katekétikai jellege van. Hitünk alapvető igazságaival foglalkozunk. Sok résztvevőnek ez a véleménye. Ugyanakkor mások számára is motiváló lehet, hogy részt vegyenek a tanfolyamokon, mert olyan kérdésekkel foglalkozunk, mint például, hogy mit jelent a feltámadás, mi a Szentháromság, ki a Szentlélek, ki Jézus (számomra)? Ezek olyan fontos témák, amelyekről sokan csak az elsőáldozás előtti felkészítő keretében hallottak, de felnőttként nem. Ezek a kurzusok lehetőséget kínálnak a hit kérdéseinek megbeszélésére.

Általában hányan iratkoznak be a kurzusra?
– Körülbelül 20 ember regisztrál, de nem mindig vesz részt mindenki az egyes találkozókon. Minden alkalommal 10-15 fő vesz részt. Egy ilyen kis csoportban intenzív megbeszéléseket lehet folytatni. Ugyanakkor örvendenék, ha több érdeklődő lenne.

Említette, hogy a következő tanfolyam témája az Újszövetség többi levele lesz. Van más terve a tanfolyam résztvevőivel?
Igen, szeretnék még egy kurzust tartani az Ószövetségről, legalább néhány alapvető szövegről, hogy tudatosítsuk: az Ószövetség is vonatkozik ránk, az is a Szentírás része. Jobban meg kellene ismernünk Ábrahám, Mózes vagy Dávid alakját. Tehát nyolc év alatt összesen nyolc tanfolyam lesz.

Ha valaki úgy fogna hozzá olvasni a Szentírást, hogy nem ismeri a bibliai nyelvezetet és a Biblia szerkezetét, mit tanácsolna neki, hol kezdje?
Kezdje az evangéliumokkal, mert könnyebben olvashatók, mint a Biblia többi része. Ha valaki az Ószövetséggel akarja kezdeni, olvassa el a Teremtés könyvét (a Biblia első könyvét). Nagy értéke van annak, ha valaki az elejétől a végéig elolvassa a Szentírást, de ha ezt felkészülés nélkül teszi, vagy anélkül, hogy hallotta volna az Egyház liturgiájának egyes szövegeit, nem sokat fog érteni belőle. Tehát nem ajánlom azoknak, akik egyáltalán nem olvasták a Bibliát. Kezdésnek az Újszövetséget ajánlom, a négy evangélium közül pedig elsőként Márk evangéliumát olvassa. Minden alkalommal, amikor valaki a Szentírást olvassa, fontos, hogy tudatában legyen annak: a Biblia nem tudományos tényeket közöl, és nem beszámoló vagy riport Jézus életéről. A Szentírás mindig a hitről szól, a hit megerősödéséről, fejlődéséről. Az evangélisták szándéka mindig a hit hirdetése.

Forrás: gerhardus.ro