Körúton adták át a kispapok nagyböjti gondolatait tartalmazó kiadványt

0
991
Fotók: seminarium.ro

2017 adventje óta a sorban kilencedik kiadványként jelent meg a gyulafehérvári kispapok Újuljatok meg! (román nyelven: Înnoiți-vă!) címet viselő nagyböjti elmélkedéssorozata, amelyben idén a kispapok és elöljáróik, valamint Kovács Gergely érsek és Kerekes László segédpüspök osztja meg gondolatait a nagyböjti szentidő napjaihoz kapcsolódóan, húsvétvasárnappal bezárólag. Kovács Gergely érsek támogatásának köszönhetően egy körút során a kispapok a tanév második kiadványával is megajándékoztak néhány intézményt.

Az elmúlt napokban Kiss Endre spirituális vezetésével a szerkesztők, Bőjte Csongor és Ferencz Zsolt több székelyföldi intézménybe ellátogatott, átadva a kispapok lelki útravalóját a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium katolikus közösségének, a szintén székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthon és a mallersdorfi ferences nővérek vezette kézdiszentléleki Szent Klára Idősek Otthona lakóinak. A csíkszeredai börtönben havonta csíki lelkipásztorok mutatnak be szentmisét, rajtuk keresztül a börtönben élőknek is juttattak a nagyböjti elmélkedéssorozatból, ugyanakkor felkeresték a Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceumot, ahol Simó Gáspár spirituális meghívására röviden találkozhattak a tizenegyedik osztályos, teológiát tanuló diákokkal is. A körút a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceumban ért véget.

A kispapok és elöljárójuk elmondták, hogy a tanév második körútja is gyümölcsöző volt, hiszen minden ilyen alkalom jó lehetőség a találkozásra, megerősödésre. A nagyböjti körút főként az összetartozás érzését erősíti, hogy egy közös cél, Isten országának építésében munkatársak mindannyian az egyházi nevelési és szociális intézményekben szolgáló papok, szerzetesek és világi krisztushívők.

Az immár hagyományossá vált kiadvány második alkalommal jelent meg két nyelven, magyarul és románul, így a kispapok egyházmegyéinek, a gyulafehérvári, nagyváradi, szatmári és temesvári egyházmegyék papjainak köszönhetően több száz közösségbe jut el a szeminaristák ünnepre hangoló kis füzete, amelyben az előző évi kiadványokhoz hasonlóan napi elmélkedéseket olvashatnak mindazok, akik mélyebben szeretnének készülni a feltámadás ünnepére.

Ajánlójukban a szerkesztők megfogalmazták, hogy nem véletlen az idei címválasztás (Újuljatok meg!), hiszen „az előttünk álló időszak több szempontból is erre hív: a nagyböjti szent idő lehetőség arra, hogy a tékozló fiúhoz hasonlóan elhagyjuk a régi ember szokásait, és megvallva azt, hogy nem épp a jó úton járunk, felkerekedjünk és elinduljunk az atyai házba, megvallva azt, hogy bár vétkeztünk, mégis szeretnénk újrakezdeni, szeretnénk újból magunkra ölteni az istengyermekség fehér ruháját. Ugyanakkor az idei készületi idő – és még az azt követő időszak is – egy másfajta megújulásra is hív minket, hogy a szinodalitás útjára lépve, együtt járva építsük tovább (és ha szükséges újra) az egyházat, felfedezve azt, hogy mire hív minket, a harmadik évezred keresztényeit Lelke által az Úr.” Épp ennek fényében a napi elmélkedések mellett a szerkesztők a szinódusi út segédanyagából válogatott idézetekkel próbálják hangolni és biztatni olvasóikat a szinódusi úton való elindulásra.

Forrás: seminarium.ro