Csomafalván járt a Verbum Kiadó

0
1751

A pandémia utáni első könyvbemutatójára utazott a Verbum Kiadó csapata, Ferencz Antal igazgató, Ambrus-Pál Arnold terjesztő, irodavezető, valamint e sorok írója, Bodó Márta a kiadó főszerkesztőjének minőségében. Veres Stelian gyulafehérvári gazdasági igazgató új könyvét mutattuk be ezúttal Gyergyócsomafalván, és más kiadványainkat is elvittük az érdeklődőknek. A csomafalvi templomba járók olvasó embereknek bizonyultak, érdeklődéssel lapozgatták, vásárolták kiadványainkat.

Február 27-én a nagymisét délelőtt 10 órakor Veres Stelian celebrálta, igét hirdetett a volt plébános, a Verbum Kiadó jelenlegi igazgatója, Ferencz Antal. A vendégeket Bartos Károly csomafalvi plébános köszöntötte, illetve mutatta be a híveknek.

Az ünnepi szentmise alatt a hatalmas templom padjai megteltek, nagyon szép liturgikus zene csendült fel nemcsak az orgonán, hanem a szkóla éneke által is.

Ferencz Antal 24 évig volt e község plébánosa, és örömmel tért vissza a közösségbe, hogy most új munkája első gyümölcsét elhozza ide is. Új beosztásáról elmondta: sokféle megszólítást hallott az elmúlt hónapokban, számára még mindig az itt, Csomafalván hallott „pap bácsi” a számára legkedvesebb és az egyedüli, ami meg is marad, hiszen minden más beosztás, a plébánosi, az egyesületvezetői és sok egyéb elmúlik, de a papság megmarad és a legfontosabb.

E vallomáshoz, e nézethez csatlakozott a bemutatott kötet szerzőjének kérése is, amit könyve legfőbb tanulságaként kötött a csomafalviak lelkére: imádkozzanak a papokért, imádkozzanak jó papokért, új hivatásokért.

A szentmise végén mutattuk be röviden a Verbum Kiadó működését, kiadványait: a heti- és havilapunkat, portálunkat, és emlékeztettünk arra, milyen sok érdekes kiadvány jutott el munkatársaink munkája révén az olvasókhoz.

Veres Stelian arról beszélt, kötete miért lehet csomafalviak számára is érdekes: megismerhetik belőle a kolozsvári Szent Mihály-templom egy korszakát, amely jelentősen hozzájárult ahhoz, amilyennek ma láthatjuk a templomot, és a körülötte levő teret; említette, hogy nemcsak a kötetben viszonylag rövid leírásban szereplő segédlelkészek, de a plébánosok közt is volt csomafalvi születésű. Mesélt a kolozsvári levéltárról és a plébánosoktól maradt legkülönfélébb iratokról, amelyek összegzéséből kötete született, és mindegyik általa részletesebben bemutatott plébános egy-egy fontos tettét is kiemelte, azt hangsúlyozva, hogy mindenik pap valamiben egyénit, sajátosat valósított meg, így teljesítette Istentől kapott hivatását.

Bartos Károly plébános felidézte egykori kolozsvári kápláni éveit, amelyek alatt sokat tanult nem csak pasztoráció terén, de a város műveltségét is magába szívta, az akkori plébánosok, értelmiségiek példája őt magát is olvasásra, további tanulásra ösztökélte. A híveknek is az olvasást ajánlotta, amely elsősorban őket gazdagítja, amellett, hogy a főegyházmegyei kiadványok vásárlásával a kiadó további működését is támogatják.

A templomban tartott hangulatos bemutató után sokan megnézték a kiadó standját, és olvasnivalóval indultak haza.

Fotó: Bartos Károly, Bodó Márta, Ferencz Antal