Újra együtt a Szűzanya lábánál. Lelkigyakorlatos kántortovábbképző Csíksomlyón

0
2659

Február 24-én, csütörtökön délben a csíksomlyói kegytemplomban celebrált szentmisével és Te Deum-mal ért véget a gyulafehérvári Főegyházmegye Liturgikus és Zenei Bizottsága által szervezett lelkigyakorlatos továbbkéző.

A kántorok számára minden évben megszervezett szakmai és lelki képzést a tavaly érvényben lévő járványügyi korlátozások miatt csak főesperesi kerületenként (jóval kisebb létszámmal) lehetett megszervezni, így a 2022. évi találkozót mindenki nagy lelkesedéssel várta.

Az idei továbbképző február 21-én, hétfőn a csíksomlyói kegytemplomban kezdődött Ilyés Zsoltnak, a sepsiszentgyörgyi Szent József templom plébánosának, a Liturgikus és Zenei bizottság titkárának ráhangoló elmélkedésével. Ezt követte Sajgó Balázsnak, a Caritas lelkiigazgatójának a szinodális utat bemutató előadása, majd Veni Sancte szentmise következett, amelyet Tamás József nyugalmazott püspök, a bizottság korábbi titkára celebrált.

Mindhárom napot reggeli szentmise indította, amelyeken az egyes főesperesi kerületek kántorai sorra beosztva teljesítettek előénekes-szolgálatot (schola). A lelkinapokat Farkas László szentkeresztbányai plébánosnak, a Zenei Bizottság tagjának elmélkedése indította, majd Ilyés Zsolt előadása következett a szent liturgiáról, annak külső és belső elemeit boncolgatva.

Mivel a szervezők a korábbi években a szakmai továbbképzésre fektettek nagy hangsúlyt (gregorián ének, hangképzés, karvezetés, orgonajáték stb.), idén a kántorok lelkiéletének elmélyítésére összpontosítottak. Mindkét előadó plébános magas szintű és nagyon hatékony munkával közelítette meg a témakört, hitelesen, közérthetően, erre a jelenlévők – a visszajelzések szerint kivétel nélkül – már nagyon vágytak. Az előafások, elmélkedések során olyan szavakat, fogalmakat (sokszor téves ismeretekből, elavult mentalitásból fakadó) hozzáállást jártak körül, amelyek a liturgián résztvevő, abban szolgálatot teljesítő kántor számára sok tekintetben őszinte átgondolást, újratervezést igényelnek a közeljövőben…

A délutáni előadások során Balázs Katalin, Gál Juliánna és Sebestyén Lázár, a főegyházmegyei Caritas munkatársai tartottak érdekes, ugyanakkor nagyon tanulságos interaktív foglalkozásokkal, játékokkal alátámasztott előadásokat személy- és önismeret, egyéni és közösségi konfliktuskezelés témakörökben. Kedden, szerdán este a kegytemplomban vesperással zárták a napot, csütörtökön reggel a taplocai templomban laudessel indítottak. Utóbbi helyszínen Bartos András kántor az imaóra után röviden bemutatta a templomot, az egyházközséget és ismertette a templom Boda József által épített orgonáját, amelyet nemrég újíttattak fel. Kedden este filmvetítésre is sor került, amelynek keretében Kay Pollak svéd rendező 2004-ben készült Hétköznapi mennyország című filmjét tekintették meg.

A szerda este hagyományosan az orgonáé volt. A kegytemplom kiválóan felújított orgonáján ezúttal dr. Morva Péter Svájcban élő orgona- és zongoraművész, karnagy, neveléstudományi szakember, az anyaországi Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának vezető docense adott hangversenyt. Műsorán Max Reger (1873-1916), Marcel Dupré (1886-1971), César Franck (1822-1890), Liszt Ferenc (1811-1886) egy-egy művének saját átiratát, továbbá Flor Peeters (1903-1986), Jehan Alain (1911-1940) és Louis Vierne (1870-1937) egy-egy szerzeményét adta elő. Örvendetes tény, hogy a jelenlévő kántorok mellett Csíkszereda és környékének zenekedvelő közönsége is gazdagította a hallgatóság sorait. Így a karakteres előadásmóddal, kiváló regisztrációval, tökéletes játéktechnikával tolmácsolt és nem utolsósorban gondosan összeállított, nem túl gyakran hallható repertoárral nagyon emlékezetes, szívet-lelket gyönyörködtető zenei élménnyel távozhatott a nagyérdemű.

Ezúton mondunk hálás köszönetet a kegytemplom igazgatójának, a ferences atyáknak, továbbá a szakmai előadásoknak helyszínt adó, valamint a résztvevők elszállásolását, étkeztetését biztosító Jakab Antal Tanulmányi Ház lelkes, segítőkész személyzetének, úgyszintén köszönettel tartozunk Hargita Megye Tanácsának, valamint a Vámszer Géza Művészeti Népiskolának példás hozzáállásáért, rendszeres és következetes anyagi támogatásáért is. Köszönet a Zenei Bizottság új tagjainak, Ambrus Levente (Tekerőpatak) és Geréd István (Kolozsvár) kántoroknak az idei találkozó megszervezésében, lebonyolításában nyújtott önzetlen segítségükért és Jánossi Imre segédlelkésznek (Kolozsvár, Szent Mihály-plébánia) a továbbképző praktikusan, ízlésesen megszerkesztett programfüzetéért. Isten áldja meg mindannyiuk munkáját és segítsen bennünket, kántorokat is törekvéseinkben, hogy együtt haladjunk az úton.

Fórika Balázs

Fotó: Balla László