Kolozsvár plébánosai

0
2112

Péntek délután Kolozsváron elméletben és gyakorlatban is megnőtt a Szent Mihály-plébánia hajdani lelkipásztorai iránti érdeklődés Veres Steliannak köszönhetően. A korábbi kolozsvári lelkész, jelenleg a főegyházmegye gazdasági igazgatója doktori dolgozatát a BBTE Ökumené Doktori Iskoláján írta Marton József egyháztörténész vezetésével, A kolozsvári Szent Mihály-egyházközség plébánosai a XVII-XIX. században címmel, feltárva nemcsak a papi személyiségek életét, hanem a város alakulását, szellemiségét, intézményeit.

A kötet a Szent István társulat és a Verbum gondozásában jelent meg 2021-ben, de valójában idén, alig pár hete került a közönség elé. Az első bemutatója természetesen nem lehetett máshol, mint Kolozsváron, a város jelenlegi egyházi személyiségei, hívei társaságában, a Nőszövetség termében. A könyvről való beszélgetést megelőzte több szívhez szóló pillanat is, Bodó Márta kiadói főszerkesztő először a békéért való imára hívta a nagyszámú jelenlevőt.

Majd Bodó Márta konferálásával először az Intono Quartet előadásában Joseph Haydn egy vonósnégyes darabjának tételét hallhatták a jelenlévők. Ezt követte Ferencz Antal, a Verbum igazgatójának beszéde: köszöntötte a jelenlévőket és örömét kifejezve Veres Stelian munkája kapcsán. Laczkó Vass Róbert színművész megzenésített istenes, egyházi témájú verseket adott elő zongorakísérettel, mely munkák egy hamarosan elkészülő előadás darabjai, így ez az ősbemutatójuk volt.

Az eseményen jelen volt a Szent Mihály-egyházközség jelenlegi főesperes-plébánosa, László Attila, aki elmondta, tisztelettel néz e munkára, miközben félelem is munkál benne, hogy úgy végezze napi munkáját, „nehogy egyszer belőlem is doktorálni lehessen”… Megköszönte a szerző felajánlását: a kötet 200 példányának bevételeit a Szent Mihály-templom restaurálására ajánlotta fel.

Mindezek után Bodó Márta beszélgetett a szerzővel, felvázolva a kötet felépítését, majd egyes jeles plébánosok munkáit kolozsvári létük főbb mozzanatait tárgyalták. Felvetődött a kérdés, hogyan született meg a kötet gondolata, témája, Veres Stelian pedig elmondta, hogy kolozsvári káplánként Marton József javasolta neki és akkori káplántársának, Kiss Endrének, hogy írjanak doktori dolgozatot Kolozsvárról, pontosabban a Szent Mihály-plébánia alakulásáról. Beszélt a doktori kutatása menetéről, amit a pandémia következtében elrendelt lezárás segített, a kényszerszünetben volt lehetősége a máskor rendkívül pörgő kolozsvári papi munka közben az anyag rendszerezésére. Mesélt a levéltári anyagról, az általa kutatott iratokról, plébánosok feljegyzéseiről, hivatalos levelezéséről, jegyzőkönyvekről, az akkoriban szokásos plébánosválasztásról és e választásnak a püspök általi jóváhagyásáról. A továbbiakban szó esett a kolozsvári plébánia különböző, jelentősebb eseményeiről a 18-19. századból, az egyes plébánosoknak a szerző számára legemlékezetesebb tetteiről.

A művészek további művekkel gyönyörködtették a résztvevőket, majd kérdések, hozzászólások következtek. A könyvbemutató konklúziójaként Gaál György Kolozsvár-kutató helytörténész megállapította: az eddig nem kutatott plébániai levéltári anyagra alapozott kötet „valóságos kincsesbánya”.