A személyes fejlődés és a közösségi tapasztalat is célja a papi továbbképzőnek

0
1019
Kommunikáció, média és közösségi média volt a téma a 2021 májusi képzésen. Archív: a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Facebook-oldala

Társadalmunk minden területen egyre felkészültebb embereket vár el, nem kivétel ez alól az egyház sem – írja február 22-ei keltezésű, 2022/2-es számú körlevelében Kovács Gergely gyulafehérvári érsek. A körlevél arra biztatja a főegyházmegye papjait, hogy kapcsolódjanak be az idei Főegyházmegyei Papi Továbbképzési Programba (PTK).

Az érseki körlevél felidézi, hogy a program 2021-es évada hasznos kezdeményezésnek és sikeres indulásnak bizonyult. A főpásztor örömmel nyugtázza, hogy a főegyházmegye aktív papságának mintegy fele érdeklődött a képzések iránt, és szép számmal voltak olyanok is, akik több kurzuson is részt vettek. A program széles körű pozitív fogadtatása egyben biztatást is jelent a bővítésre, rendszeresítésre.

Az idei képzési kínálat a tavalyihoz hasonlóan elismert, az egyes témákban jártas szakemberekkel való együttműködésre épül, a pasztorációs munka hagyományos területeit és legmodernebb kihívásait egyaránt érinteni kívánja. A papi életpélda akkor lesz – különösen az ifjúság, a jövő nemzedék számára – hiteles és követendő, ha a papi hivatást küldetésként élik meg: szolgálni teljes hozzáértéssel, teljes szívvel – fogalmaz az érseki körlevél.

A szentségekkel, keresztény szellemiségű vezetéssel, lelki kíséréssel, segítő beszélgetéssel, szentségi házassággal, hitvallással, erőszakkal és annak különböző megnyilvánulási formáival, erőszakprevencióval, szenvedélybetegségekkel, projektmenedzsmenttel, pályázással, emberi kapcsolatokkal, ifjúságpasztorációval kapcsolatos továbbképzési kurzusok részletes leírása megtalálható a körlevélben mellékelt programban.

Az idén is változatlan marad a „káplán-továbbképzőként” ismert, a plébánosi vizsgára készülők számára kötelező őszi képzés, amely minden pap számára nyitott. A papi képzéseket, akárcsak az elmúlt évben, anyagilag is támogatják, a kurzusok és megszervezésük költségeinek jelentős részét – az erre elkülönített alapból és pályázatokból – a főegyházmegye fedezi, a részvételi díjakat a lehető legkisebbre szorítva. Folytatják a tavaly elkezdett részvételi nyilvántartás vezetését, nyomatékosan ajánlva minden pap számára az évi legalább egy képzésen való részvételét. Kovács Gergely érsek kéri a papokat, hogy vállalják a képzésen részt venni óhajtók helyettesítését, a segédlelkészek részvételét pedig principálisaik tegyék lehetővé.

A székeskáptalan 2021. szeptember 29-én megújított szabályzata úgy rendelkezik, hogy a mesterkanonok a szeminárium rektora és a Főegyházmegyei Papi Továbbképzési Program felelőse. Jelenleg a véglegesítés szakaszában van a papi továbbképző szabályzata, az év végéig kinevezésre kerül az ezért felelős papi csoport, bizottság. A 2022-re összeállított képzéssorozat már András István szemináriumi rektor és kanonok irányításával készült, Lukács Imre-Róbert általános helynök támogatásával. Az idén is Dávid Tünde érsekségi projektmenedzsert bízta meg az érsek a képzések szervezési, koordinálási, logisztikai-adminisztrációs feladatkörével.

A képzések – azontúl, hogy személyes tanulásra, az elméleti tudás és különböző kompetenciák egyéni fejlesztésére adnak lehetőséget – fontos hozadéka, hogy a résztvevők paptestvéri közösségben oszthatnak meg egymás között gyakorlati kérdéseket, válaszokat, meglátásokat, élményeket. Minden egyes képzés olyan közösségi együttlét is, amely jó lehetőség nyújt arra, hogy a papok támogassák és (meg)erősítsék egymást hivatástudatukban, másokat szolgáló elköteleződésükben – áll az érseki körlevélben.

A bejelentkezési határidő minden képzésre egységesen 2022. március 11. A képzéseken való részvétel feltétele a megadott határidő szerinti jelentkezés, valamint az egyes képzések teljes időtartama alatti jelenlét. Ajánlott mihamarabb jelentkezni, több képzés esetében is korlátozott a részvételi szám, az érdeklődőket egy-egy képzésre a jelentkezési sorrendben tudják fogadni. A regisztráció a ptk.ersekseg.ro honlapon történik, ahol a szükséges adatok megadásával jelentkeznek a résztvevők egy vagy több képzésre. A részletes programterv és a jelentkezéssel, részvétellel kapcsolatos egyéb fontos, alapvető szervezési információk ITT olvashatók.