Közösség. Részvétel. Küldetés. Hivatások nyomában a szinódus fényében

0
1322

A Hivatások nyomában egyházmegyék közti hittanversenyen a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (a csapat felkészítő tanárai: Tódor Attila és Farkas Ervin) dicséretet kaptak. Most a csapat öt tagja nevében megfogalmazott élménybeszámolót olvashatják.

A 2022-es esztendőben a nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum szervezésében, online térben zajlott le a XVI. Hivatások nyomában országos, négy egyházmegyés hittanvetélkedő. Az idei verseny középpontjába Assisi Szent Ferenc és a ferences rend, illetve Loyolai Szent Ignác és a jezsuita rend került.

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum öt tagból álló csapatával ebben az esztendőben is elfogadtuk a meghívást és lelkesen beneveztünk a vetélkedőbe. A vetélkedő fő feladatának eleget téve mentorközösséget választottunk, akik koordináltak, vezettek és segítettek bennünket a versenyen. Ezáltal el tudtunk mélyedni a rend életében, lelkiségében, jobban megismerhettük történetüket és magát a közösséget is.

Csapatunkkal a szászsebesi ferences tanulmányi rendházba látogattunk el 2022. január 29-én, szombaton. A rendházban közösen eltöltött idő alatt betekintést nyerhettünk a kolostor falai közé, megtekinthettük a templomot és a rendházat is. Közös imaalkalmakon és közös étkezéseken vettünk részt a testvérekkel együtt, akik beavattak és bevezettek bennünket abba a világba, amely az ő életüket teljessé teszi.

Megismerkedhettünk a gyertyaöntés művészetével, a festészettel és a fafaragás szépségeivel. Emellett betekintést kaptunk a konyhaművészet világába, a gazdasági udvar életébe és a tanulmányi ház mindennapjaiba. Az ottlétünk tartalmát, élményeit, a rend történetét, a rendház jelenét és azt a rengeteg videóanyagot, amit összegyűjtöttünk, egy e-bookba, kiskönyvbe állítottuk össze. Ezzel tettünk eleget a verseny egyik feladatának.

Február 12-én egy dramatizált előadást vettünk lencsevégre Loyolai Szent Ignác életéről, haláláról és szentté avatásáról a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyházban, amellyel a verseny második feladatának tettünk eleget. Harmadik feladatként egy filmetűdöt készítettünk Loyolai Szent Ignác egyik fohászával, amelynek szintén a székesegyház kínálta gyönyörű lehetőségeket használtuk háttérként.

A feladatokat egy trellótáblára kellett minden csapatnak feltöltenie, amelynek a linkjét a szervezőknek kellett elküldeni, hogy a feladatokat értékelő zsűritagok értékelni tudják munkánkat. A trellótáblát és az általunk készített alkotásokat február 19-én, szombaton az online térben megrendezett verseny keretében mutattuk be a négy egyházmegyéből összegyűlt katolikus líceumok társaságában. Az egésznapos programunk online szentmisével vette kezdetét, amelyet a nagyváradi püspöki palota Borromeo Szent Károly-kápolnájából közvetítettek. A szentmisét Böcskei László nagyváradi püspök celebrálta. A szentmise keretében buzdító szavakat intézett hozzánk, életünkre, munkákra és a vetélkedőre pedig a Szentlélek Úristen áldását kérte.

A szentmise után hivatalos megnyitóval vette kezdetét a verseny. Mind a tíz katolikus líceum csapata bemutatta munkáját, majd a nap folyamán lehetőségünk nyílt beszélgetni a mentorközösségek képviselőivel is. A vetélkedő végén minden csapat produktumát kiértékelték. Az eredményeket Böcskei László püspök úr hirdette ki. A vetélkedőt és a közös együttlétet a jó Isten áldásával zártuk.

A verseny során rengeteg mindennel gazdagodhattunk, rengeteg tapasztalatot szerezhettünk és jobban elmélyülhettünk a szentek életével való megismerkedésben. Nagy öröm és hála van a szívünkben, hogy mindebben részt vehettünk és ezek által felbecsülhetetlen lelki kincseket szerezhettünk. A vetélkedőt, a lelkesedést, a készületet és a csapat, illetve csapatok együttműködését a szinódusi mottóval lehet jellemezni. Az együttműködés, az egyetértés, a közös döntések és maga a csapat közösséget alkot, amelyet a tevékeny és virágzó részvétel követ, és mindezt a küldetés koronázza meg, hiszen Isten kegyelmeit és a Szentlélek ajándékait, amelyeket életutunk során kapunk, küldetésünk elvinni az emberekhez, ezzel is missziót teljesítve, mindent Isten nagyobb dicsőségére.

Bege Lorand, XII. osztály